• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Aktualności

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą całoroczną ofertą

Zapoznaj się z ofertą na miesiąc MARZEC

 


 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
zaprasza

na IX Kiermasz Edukacyjny pod hasłem
Wspieramy wartości - kształtujemy postawy,

który odbędzie się w dniu 25 marca 2017 r. (sobota)
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach,
ul. Stefana Batorego 64E.


Uroczysta inauguracja IX Kiermaszu Edukacyjnego
odbędzie się o godz. 1000.


Patronat honorowy nad IX Kiermaszem Edukacyjnym

objął Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmacnianie wychowawczej funkcji szkoły, kształtowanie postaw, a także upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie edukacji.

Uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału.
Serdecznie zapraszamy


Małgorzata Wrzodak
i Pracownicy WODN w Skierniewicach

 

Pobierz Program IX Kiermaszu Edukacyjnego

 


Zapraszamy do lektury ostatniego numeru
Wirtualnego Magazynu Oświatowego

 


Zapraszamy na nową edycję:

Kursu języka angielskiego dla nauczycieli
wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Rozpoczęcie kursu – wrzesień 2017 roku
Zapisy do 31 sierpnia 2017 roku
Szczegółowych informacji na temat kursu udziela p. Katarzyna Nowak – konsultant ds. języka angielskiego w WODN w Skierniewicach: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 46/833-20-04; 602-532-647  w godzinach pracy tj:
     - poniedziałek 730 – 1030
     - środa 800 – 1130
     - piątek 1245 – 1500


Forma 94
Warsztaty metodyczne:
"Metody muzyczne na lekcji religii"

Zmiana terminu
na 27 kwietnia 2017 roku godz. 14.00
sala multimedialna w Budynku Dziekanii (Dom Biskupa w Łowiczu).


Informacje o Programie stypendialnym "Marzenie o Nauce"

 


 

logo koalicje

   Po raz drugi "Koalicje Kultury" (Muzeum Sztuki w Łodzi) realizują konkurs grantowy, którego głównym celem jest wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor kultury i sektorów edukacji w realizowaniu wspólnych przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej.

   WODN w Skierniewicach jest partnerem w projekcie - zapraszam zainteresowane placówki na konsultacje zespołowe w sprawie pisania wniosku o sfinansowanie działań projektowych.

   Osoba do kontaktu i konsultacji dr Beata Krokocka tel. 46 833 20 04 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pliki do pobrania:

 

1. Ulotka - "Ogłoszenie naboru do konkursu grantowego"

2. Regulamin konkursu

3. Katalog kosztów kwalifikowanych

4. Formularz aplikacyjny

 


 

Wolne miejsca!

Nr formy: 158
Kurs „Kurs na kierownika wypoczynku”

Dowiedz się więcej...


Zmiany w systemie oświaty – nowy ustrój szkolny

   

 Pobierz prezentację

 


 

UWAGA ZMIANA KONTA!

WODN w Skierniewicach posiada rachunek o numerze:

Pekao S.A. 22 1240 6292 1111 0010 6968 1186

 

 


 

  Komunikat dla nauczycieli składających dokumentację
na stopień nauczyciela dyplomowanego!

W N I O S E K
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 


 Aktualizowano w dn. 06.02.2017 r.

 

 

par124 lutego 2017 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły (Dz.U. 2017 poz. 356)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2017 r. 

par127 stycznia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2017 poz. 170)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 28 stycznia 2017 r.

par111 stycznia 2017 roku została ogłoszona:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. z wyjątkiem: 1) art. 1, art. 116–219, art. 314, art. 326–336, art. 347, art. 348, art. 358 i art. 359 wchodzą w życie 15 stycznia 2017 r. 2) art. 4 pkt 9, 12, 14 lit. a, art. 15 pkt 26, pkt 29 lit. a w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 3a, pkt 48, 49, pkt 54 w zakresie art. 36a ust. 14 i pkt 114 w zakresie art. 71d, art. 66 pkt 1, art. 80, art. 111 pkt 2, art. 113 pkt 2, art. 115, art. 220–223, art. 225–313, art. 315–325, art. 349–357 i art. 360–368 wchodzą w życie 26 stycznia 2017 r. 3) art. 15 pkt 118 lit. f i h oraz pkt 123 lit. m wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2017 r. 4) art. 15 pkt 31, pkt 32 w zakresie art. 22ac ust. 1, art. 22ae ust. 2, art. 22ak ust. 1 i art. 85b ust. 2 i 5, pkt 33–43, pkt 44 w zakresie art. 22ar i art. 22at ust. 1 pkt 1, pkt 46, 47 i 120, art. 105 i art. 337–346 wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2017 r. 5) art. 4 pkt 5, 10 i 11 wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 r. 6) art. 224 wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. 7) art. 66 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. ustawa w opracowaniu

par111 stycznia 2017 roku została ogłoszona:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. z wyjątkiem: art. 18 ust. 4, art. 47 ust. 3 pkt 2 oraz rozdział 6 wchodzą w życie z dniem 26 stycznia 2017 r. art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c, d i g oraz pkt 4 wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.

 

 

Copyright © 2017. soft-art@wp.pl Rights Reserved.