• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Szkolenia zdalne TEAMS MOODLE
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez aplikacje zdalne MSTEAMS i MOODLE
baner

Strona WODN w Skierniewicach

jednostka 2021 herb c 

fb logo animation

    tygodniowa           miesieczna       

Zapisy on-line na szkolenia


plakat symp

lodzkie (1)XVI Sympozjum Naukowe w WSD w Łowiczu on line


 Sukces Bezpieczny Internet


konferecja2


Podsumowanie I Forum edukacyjnego

Fotorelacja

Materiały pokonferencyjne:

ifotum  Prezentacja1


Łódzkie gra w szachy informacja o projekcie...

Samorząd Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach zapraszają nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych województwa łódzkiego do wzięcia udziału w projekcie #Łódzkie gra w szachy.

Do pobrania:

- szczegółowy opis projektu

- formularze zgłoszeniowe

a40a392b1e89ecdebf3667e19f1338c4 XL


Informacja CKE o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2021 r. (w terminie głównym) - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.plInformacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r. - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.plHarmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl

 


Szanowni Państwo,

wszystkich nauczycieli języka polskiego serdecznie zapraszam na bezpłatne dziesięciogodzinne szkolenie „Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

Numer formy: 140

Zakres tematyczny:

Sprawdzanie osiągnięć jako zadanie nauczyciela-polonisty.

Weryfikacja osiągnięć ucznia w ocenianiu bieżącym i sumującym.

Opis sposobów weryfikacji osiągnięć edukacyjnych jako informacji dla ucznia i rodzica.

Szkolenie realizowane będzie w formie e-learning na platformie edukacyjnej Moodle WODN w Skierniewicach od 21 maja do 4 czerwca br.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

wypełnienie i wysłanie zgłoszenia imiennego;

zalogowanie się na szkolenie na platformie Moodle.

Link do elektronicznego formularza zgłoszeniowego - zgłoszenie

Link do platformy Moodle:

Materiały szkoleniowe dostępne będą od 21 maja od godziny 16:00.

Kierownik formy

Dorota Michalak

nauczyciel-doradca metodyczny języka polskiego WODN w Skierniewicach


W styczniu 2021 r. po raz czternasty rozstrzygnięto konkurs Literatura zaklęta w leśnych wersach, realizowany we współpracy z Zarządem Okręgu Ligi Ochrony Przyrody oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach pod patronatem Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Skierniewice.

Cele i założenia konkursu:

odkrywanie przyrodniczych zainteresowań oraz literackich predyspozycji i uzdolnień uczniów,rozwijanie wrażliwości i wyobraźni  oraz inspiracja do wyrażania aktywności artystycznej poprzez krótkie formy literackie 

(wiersze i opowiadania), przedstawienie literackie wybranego miejsca z terenu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego poprzez własne refleksje i przeżycia wywołane kontemplacją przyrody.

Tematyka utworów nawiązuje do miejsc o ciekawych, naturalnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, a także historycznych.

Twórczość młodych autorów nie tylko na swój sposób zachwyca, ale również pobudza wyobraźnię. Być może w przyszłości będą to wirtuozi pióra. Już dziś posiadają rzadką umiejętność opisywania rodzinnych zakątków Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, wykorzystując bogactwo i plastyczność języka polskiego. Są to teksty szczere, płynące z głębi serca i posiadające potężny ładunek pozytywnej energii.

Serdecznie polecamy lekturę !XIV KL Okladka 2021 1


1460x616 (2)Kampania społeczno-edukacyjna „Nastoletnia depresja” – „Nie pozwól dziecku wylogować się z życia” - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.plJasna grafika z tekstem: Przygotowania do pilotażu Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej„Repetytorium Maturzysty” – pomoc w utrwaleniu materiału przed maturą - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.plEdukacja artystyczna on-line – materiały - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl


 Loguj się z głową, czyli jak bezpiecznie korzystać z internetu - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.plInauguracja II edycji konkursu literacko-plastycznego „Polskie serce pękło. Katyń 1940” dla uczniów szkół ponadpodstawowych - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl   Kartka w kratkę z ilustracją miasta z energią odnawialną, naturą i rowerzystą. Obok tekst "Przyjaciele klimatu – materiał edukacyjny Ministerstwa Klimatu i Środowiska".Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.plEdukacja dla wszystkich – kompleksowa pomoc dla każdego dziecka, ucznia i jego rodziny - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl


Szanowni Państwo, 
Sieci współpracy i samokształcenia nieodpłatne wsparcie warsztatu pracy nauczyciela przez cały rok 
zapraszamy do uczestnictwa w sieciach współpracy i samokształcenia proponowanych przez WODN w Skierniewicach:  Działania w sieci współpracy odbywają się zdalnie na Platformie szkoleniowej MOODLE: Sieci współpracy i samokształcenia uzupełniają formy doskonalenia, takie jak: szkolenia, warsztaty czy seminaria. Networking, czyli sieciowanie polega na nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z innymi w celu pozyskiwania informacji oraz wzajemnego wspierania się. To proces wymiany informacji, doświadczenia, zasobów  i wzajemnego poparcia dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów. Służy pozyskaniu długofalowych i zaufanych partnerów oraz budowaniu zasady wzajemnoś


Procedura funkcjonowania WODN w Skierniewicach w trakcie trwania epidemii COVID-19  w Polsce


„Szkoła z klimatem” – zapraszamy miejskie szkoły ponadpodstawowe do udziału w konkursie - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl4 nowe zawody w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.plCykl e-spotkań „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.plZasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023 - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl


 1460x616  1460x616 (1)     

jpII 

Czujnik smogu dla WODN Skierniewice

AIRLY Plakat SkalaCAQI A4 1
deklaracja dostepnosci

 

 
Copyright © 2021. wodn@wodnskiernie.nazwa.pl Rights Reserved.


Facebook