• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Aktualności

 Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
na rok szkolny 2019/2020   
Zapisy na szkolenia WODN on-line

30lat
   W tym tygodniu polecamy strzala ruchomy obrazek 0558


Dyrektor na starcie

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach i Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach zapraszają Dyrektorów, którzy objęli stanowisko w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 do wzięcia udziału w kursie doskonalącym „Dyrektor na starcie”.
Przewidywany termin szkolenia: luty 2020 r. – marzec 2021 r. 


 Kuratorium Oświaty w Łodzi

i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
zapraszają przedstawicieli organów prowadzących, dyrektorów szkół kształcących w zawodach, pracodawców, nauczycieli kształcenia zawodowego, doradców zawodowych
na
Wojewódzką Konferencję
„Planowanie i organizacja kształcenia zawodowego w świetle zachodzących zmian”
która odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 roku
w auli Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach ul. Batorego 64E
Program konferencji jest dostępny na stronie:
www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/01/ramowy_program_konferencji_26_02_2020.pdf
Formularz rejestracyjny online znajduje się na stronie pod linkiem – możliwość rejestracji do dnia 17 lutego 2020 roku do godz. 16.00
https://pokz.konfeo.com/pl/groups


fulllogo Program Bardzo Młoda Kultura w woj. łódzkim w 2020 r

 


Slajd8W dniach 12 i 19 lutego 2020 roku w naszym Ośrodku odbyły się spotkania informacyjne poświęcone IV edycji Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus”, prowadzone przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodz

    

Galeria


Zapraszam nauczycieli historii/wos na lekcję otwartą „TIK na lekcjach historii”
w dniu 26 lutego 2020 roku  godz. 14.30-15.15 w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa Skierniewicach ul. Sienkiewicza 10


Zajęcia otwarte „Metody i strategie nauczania biologii w szkole podstawowej. Przegląd i znaczenie ryb”

25 luty 2020 roku godz. 10.30 w Pijarskiej Szkole Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu,ul. Pijarska 2


Warsztaty metodyczne: „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera”
Adresaci:  Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy
Termin i miejsce rozpoczęcia: 1 kwietnia 2020 roku, godz. 15.00,
WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D


„Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta”


Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XIV edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

Regulamin

Wniosek uczeń

Wniosek student


 Jubileusz 30-lecia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli strzala ruchomy obrazek 0558
w Skierniewicach
              

Prezentacja "Tyle było chwil.." 

Napisali o Nas...

Gosc.pl łowicki

Nasze miasto Skierniewice

Diecezja Łowicka


 

Copyright © 2020. soft-art@wp.pl Rights Reserved.