Aktualności
 • 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Aktualności

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA
– obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.


 

Projekt ZUS dla uczniów i nauczycieli

 


Województwo Łódzkie zaprasza wszystkie osoby zajmujące się
edukacją - nuczycieli, animatorów, edukatorów
na Ragionalny Kongres Edukacji Kulturalnej,
który rozpocznie się 13 września w Łodzi, w Filharmonii Łódzkiej.

 

Udział w Kongresie jest bezpłatny.
Wymagana jest tylko rejestracja poprzez stronę internetową:

https://kongresedukacji.lodzkie.pl/rejestracja/

na której dostępne są również szczegołowe informacje oraz program wydarzenia.

 

Pobierz notatkę prasową


Zapraszamy do udziału w grantach edukacyjnych
Łódzkiego Kuratora Oświaty
realizowanych w roku szkolnym 2018/2019

 

log kuratoriumlogo WODN

Zasady rekrutacji na szkolenia finansowane
ze środków wojewódzkich zadań edukacyjnych

Łódzkiego Kuratora Oświaty w 2018 roku


1) Na grantowe kursy doskonalące mogą zapisywać się dyrektorzy i nauczyciele z: Miasta Skierniewice, powiatu skierniewickiego, łowickiego, rawskiego i kutnowskiego (patrz adresat formy wymieniony niżej w tabeli).
2) O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej ilości zgłoszeń z danego powiatu zostanie zastosowane kryterium dodatkowe tj. 4 uczestników ze szkół/przedszkoli/placówek z każdego powiatu.
3) Liczba uczestników kursów doskonalących - 20 osób.
4) Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się do sekretariatu w WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 lub przesłanie skanu zgłoszenia uczestnictwa w kursie doskonalącym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w przypadku nauczycieli podpisanego przez uczestnika i dyrektora szkoły/placówki). Listy uczestników zostaną przesłane do Kuratorium Oświaty w Łodzi.
5) Szkolenia rad pedagogicznych - zamawiają Dyrektorzy szkół/przedszkoli/placówek z: Miasta Skierniewice, powiatu skierniewickiego, łowickiego, rawskiego i kutnowskiego - 1 szkolenie rady pedagogicznej w szkole / przedszkolu / placówce w każdym powiecie (w załączeniu zamówienie szkolenia).
6) Szkolenia są nieodpłatne.
7) Na pierwsze zajęcia kursów doskonalących prosimy zabrać ze sobą oryginalną wypełnioną kartę zgłoszenia (w załączeniu karta zgłoszenia) z pieczątką szkoły i podpisem Dyrektora.
8) Zakwalifikowanych uczestników na kursy doskonalące WODN w Skierniewicach powiadomi o miejscu i czasie realizacji zajęć szkoleniowych.

Materiały do pobrania:

- szkolenia rad pedagogicznych

- zamówienie szkolenia rady pedagogicznej

- tematyka kursów doskonalących

- karta zgłoszenia uczestnika (2 strony)

 


 

Prosimy o zapamiętanie numeru formy i podanie go przy zgłoszeniu.

Szanowni Państwo,

     informujemy uczestników szkoleń dokonujących opłat za szkolenia, w formie gotówkowej lub przelewem, iż do wystawienia faktury VAT należy podać informację dotyczącą nabywcy z numerem NIP i odbiorcy faktury.

     Ponadto prosimy poinformować o tym w momencie dokonywania wpłaty (gotówka lub przelew) ponieważ wystawienie faktury w związku z centralizacją VAT-u, jest możliwe wyłącznie w miesiącu, w którym dokonano wpłaty.

Dziękujemy i zapraszamy na szkolenia.

Księgowość

tel.  (46) 833-20-04 – wew. 201 zapisy na formy kształcenia ustawicznego
tel.  (46) 833-40-74, 832-56-43  sekretariat Ośrodka, Dyrekcja Ośrodka


 

Informacja dla nauczycieli, uczniów szkół oraz absolwentów
dotycząca możliwości uczestniczenia w bezpłatnych kursach zawodowych

Czytaj więcej...


- do 07.09.2018 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie!


Muzeum Historii Polski ogłasza konkurs literacko-edukacyjny „40 Pokoleń”.

Celem konkursu jest przygotowanie tekstów dla dzieci,
które zostaną wydane w formie  książkowej.

Na autorów zwycięskich prac czekają nagrody pieniężne. 

Zapraszamy do zapoznania się z:

- informacją

- plakatem konkursu


Innowacje pedagogiczne od 1 września 2017 r.

     Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zm.) działalność innowacyjna ma być integralnym elementem działalności szkoły/placówki, a poprzez zniesienie wymogów formalnych, warunkujących według dotychczas obowiązujących przepisów, realizację innowacji, wyzwolić kreatywność uczniów i nauczycieli.
     W ustawie – Prawo oświatowe nie określono wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole ani nie wskazano konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu.

Podstawa prawna
•    Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) - art. 15 pkt 29b.
•    Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 1 pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1.

Przydatne informacje dostępne na stronach:
https://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/uczen-i-rodzic/innowacje-i-eksperymenty-w-szkolach.html
http://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/innowacje-i-eksperymenty/
https://www.portaloswiatowy.pl/analizy-i-interpretacje/jak-prowadzic-dzialalnosc-innowacyjna-od-wrzesnia-2017-14269.html

autor: Marek Rawski -  przewodniczący Zespołu ds. wspomagania nauczycieli w opracowywaniu innowacji i eksperymentów pedagogicznych w WODN w Skierniewicach


Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych,
Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to ważna rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja, by podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem.

Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie w działania edukacyjne na rzecz uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości i zachęcam do kontynuowania Państwa aktywności w tym zakresie.


Na stronie internetowej www.men.gov.pl przygotowaliśmy specjalną zakładkę poświęconą inicjatywom rocznicowym. Będziemy na niej na bieżąco aktualizować działania ministerstwa, jednostek podległych i kuratoriów oświaty. Zachęcam do obserwowania naszych inicjatyw.  


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem i wywieszenie go na tablicach ogłoszeń w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.


Świętujmy razem 100-lecie niepodległości Polski!


Z wyrazami szacunku
Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej


Załączniki:

- List Ministra Edukacji Narodowej – plik PDF


 do 31.12.2018 r.

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych,
uczniów wszystkich etapów kształcenia
do udziału w konkursie „Literatura zaklęta w leśnych wersach”  
w roku szkolnym 2018/2019

Organizatorzy:
•    Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach
•    Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach

Patronat:
•    Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach
•    Nadleśnictwo Skierniewice

 

Pobierz:

- regulamin konkursu na rok szkolny 2018/2019

- protokół z posiedzenia Komisji w roku szkolnym 2017/2018

- prace uczniów - rok szkolny 2017/2018


 

Zapraszamy do lektury ostatniego numeru
Wirtualnego Magazynu Oświatowego

 


 

Ogłoszenie!

   Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Regulaminem gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej.

   Uprzejmie przypominamy, że dnia 25 października 2016 roku Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą nr XXIX/385/16 przyjął Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

   Wnioski  należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji w terminach:

1. do ostatniego dnia roboczego kwietnia,

2. do ostatniego dnia roboczego miesiąca października.

 

W załączeniu regulamin [PDF 353 KB]
i formularz wniosku wraz z oświadczeniem [PDF 313 KB].


 

Zmiany w systemie oświaty – nowy ustrój szkolny

    Pobierz prezentację [PDF 950 KB]

 


   Komunikat dla nauczycieli składających dokumentację
na stopień nauczyciela dyplomowanego!

W N I O S E K [DOC 34 KB]
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.


 Aktualizowano w dn. 12.03.2018 r.

 
par12 marca 2018 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018, poz. 467)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
par128 lutego 2018 roku zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018, poz. 441)
par12 lutego 2018 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2018, poz. 301)

par125 stycznia 2018 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018, poz. 214)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2018

par124 stycznia 2018 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2018, poz.197)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2018

par123 stycznia 2018 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2018, poz. 190)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2018

par128 grudnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 poz. 2446)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 01 2018

par116 stycznia 2017 roku zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2018, poz.128)

par128 grudnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 poz. 2446)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 01 2018

par128 grudnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2017 poz. 2445)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 01 2018

par122 grudnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 2425)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 01 2018

par122 grudnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2017 poz. 2416)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 01 2018

par112 grudnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. z 2017 poz. 2395)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 01 2018

par119 grudnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. z 2017 poz. 2371)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 01 2018

par118 grudnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2361)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 07 2018

par118 grudnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 poz. 2356)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 09 2018

par112 grudnia 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 poz. 2301)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 12 2017

par129 listopada 2017 roku zostało ogłoszone:
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 01 2018

par129 listopada 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2199)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 11 2017

par129 listopada 2017 roku zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 poz. 2198)

par128 listopada 2017 roku zostało ogłoszone:
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 poz. 2184)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 12 2017

par123 listopada 2017 roku zostało ogłoszone:
Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2017 poz. 2161)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 11 2017

par123 listopada 2017 roku zostało ogłoszone:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 poz. 2159)

par115 listopada 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2017 poz.2112)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 11 2017

par17 listopada 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne (Dz. U. z 2017 poz. 2058)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 11 2017

par16 listopada 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2017 poz. 2043)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 11 2017

par120 października 2017 roku zostało ogłoszone:    
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. z 2017 poz. 1959)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 09 2017

par127 września 2017 roku zostało ogłoszone:    
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2017 poz.1793)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 10 2017

par121 września 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2017 poz. 1763)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 09 2017

par114 września 2017 roku zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 poz.1743)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 09 2017

par16 września 2017 roku zostało ogłoszone:    
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2017 poz. 1698)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 09 2017

par17 września 2017 roku zostało ogłoszone:    
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 poz. 1712)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 09 2017

 

 

Informacja dla nauczycieli, uczniów szkół oraz absolwentów dotycząca możliwości uczestniczenia w bezpłatnych kursach zawodowych

Copyright © 2018. soft-art@wp.pl Rights Reserved.