Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Skierniewicach

  96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4


 
tel.  (0-46) 833 - 20 - 04, (0-46) 833 - 40-74
  fax
  (0-46) 832 - 56 - 43

  e-mail: wodn@skierniewice.com.pl

STRONA GŁÓWNA       

Motto:

"Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą”.  H. Balzac (1799-1850)

       Wojewódzki Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach z dumą i ogromną radością informuje, że dzięki pracy z wyjątkowymi nauczycielami,  pasjonatami sztuki pedagogicznej, a także instruktorami i partnerami, wspierającymi nas w propagowaniu kultury i sztuki dostąpił zaszczytu wstąpienia w poczet Miejsc Odkrywania Talentów.

         Tytuł ten przyznawany pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach otrzymał jako pierwszy w powiecie skierniewickim.  Ten zaszczytny, ogólnopolski tytuł przyznawany jest instytucjom i placówkom wspierającym uzdolnione dzieci i młodzież oraz rozwijającym ich umiejętności w zajęciach pozalekcyjnych. Stanowi on wyróżnienie dla naszej placówki, która w istotny sposób przyczynia się do odkrywania, wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży oraz promowania wyjątkowych nauczycieli – mentorów i przewodników swoich uczniów.

          Mapa Talentów to przedsięwzięcie mające na celu „wyłowienie” i promowanie szkół, nauczycieli, uczniów, dla których problem rozwoju potencjału jest szczególnie ważny w aspekcie osiągania najlepszych efektów kształcenia oraz stwarzania możliwości indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Stanowi ono komponent działań realizowanych przez WODN pod kątem wspierania rozwoju zdolności dzieci i młodzieży.

 

Przedsięwzięcie wpisuje się w realizowane przez MEN projekty:

 1. Rok 2010 – Rok Odkrywania Talentów – zakładka Odkrywamy Talenty)

 2. Rok 2011 – Rok Szkoły z Pasją

 

Kontakt: Beata Krokocka, Elżbieta Masny – nauczycielki konsultantki WODN, koordynatorki projektu; e-maile: beatakrokocka@wp.pl; e.masny@op.pl

 

Cele:

 • promowanie kreatywnych, twórczych nauczycieli posiadających niebanalne umiejętności i pedagogiczną pasję w kreowaniu nowoczesnego procesu dydaktycznego;

 • inspirowanie środowiska edukacyjnego do odkrywania i stymulowania rozwoju zdolności, kreatywności i twórczych działań dzieci i młodzieży.

Zasady współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli:

 1. Rejestracja na stronie WODN poprzez formularz zgłoszeniowy (do pobrania w zakładce Miejsce Odkrywania Talentów);

 2. Prezentacja własnych pomysłów, umiejętności,  kreatywności i twórczości, a także dorobku uczniów w formie np.: artykułów, prezentacji multimedialnych, filmów, zdjęć, projektów edukacyjnych, konkursów tematycznych, scenariuszy i programów zajęć i imprez szkolnych.

 3. Nawiązanie kontaktu z koordynatorami projektu w celu: udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektu; promocji szkoły w środowisku lokalnym; dzielenia się swoim doświadczeniem i osiągnięciami zawodowymi.

 4. Wspieranie  WODN w budowaniu sieci współpracy w zakresie  rozwijania i stymulowania rozwoju uzdolnień uczniów.

Korzyści dla nauczycieli i szkół:

 1. Umieszczenie szkoły na Mapie Talentów;

 2. Przyznanie tytułu Lidera Odkrywania Talentów;

 3. Prezentacja prac w WODN;

 4. Publikacja zgłoszonych materiałów na stronie internetowej WODN;

 5. Możliwość wystąpienie w roli: wykładowcy, trenera, mentora, coacha, eksperymentatora, rzecznika zmiany, w organizowanych przez WODN przedsięwzięciach;

 6. Podziękowanie złożone na ręce dyrektora szkoły placówki.

 7. Promocja nauczyciela i szkoły oraz prowadzonych działań na stronie WODN.

 8. Uczestnictwo w sieci współpracy w ramach rozwijania i stymulowania rozwoju uzdolnień uczniów.

 

Chętnych do podjęcia współpracy nauczycieli prosimy o wypełnienie  formularza, a następnie o wydrukowanie i przesłanie podpisanej wersji  papierowej  pod adres:

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

96 – 100 Skierniewice

Al. Niepodległości 4

z dopiskiem „Mapa Talentów”

 


>>> Formularz MOT <<<