Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Skierniewicach

  96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4


 
tel.  (0-46) 833 - 20 - 04, (0-46) 833 - 40-74
  fax
  (0-46) 832 - 56 - 43

  e-mail: wodn@skierniewice.com.pl

STRONA GŁÓWNA       

Nazwa: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach

Miejscowość: Skierniewice

adres: al. Niepodległości 4

tel.: 46 833 20 04

e-mail: e.masny@op.pl

www: http://www.wodnskierniewice.eu

 

Osoba do kontaktu: Elżbieta Masny

Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 2002-09-01

Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się wg potrzeb.

Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Zajęcia są prowadzone dla wszystkich typów szkół.

Oferta dotyczy całego kraju.

 

Opis oferty skierowanej do dzieci zdolnych:

Realizowane są szkolenia, konferencje, warsztaty i kursy, w tym e- nauczanie w zakresie identyfikowania i rozwijania zdolności uczniów; projekt Szkoła Marzeń, Szkoła z pasją w ramach Kiermaszu Edukacyjnego, granty Łódzkiego Kuratora Oświaty- Stymulowanie rozwoju zdolności uczniów oraz Praca z uczniem pod kątem wspierania jego rozwoju, zdolności i kreatywności; konkursy: ortograficzne, poetyckie, malarskie, twórcze; konferencje nt. projektowania pracy z uczniem zdolnym we współpracy z ORE, Szkołą Muzyczną, Klubem Szachowym, BWA, MCK, PPP oraz Biblioteką Pedagogiczną. Rocznie realizujemy ok. 60 form związanych z pracą z uczniem zdolnym dla 400 nauczycieli zainteresowanych tematem. Wydajemy tomiki poezji, organizujemy cykliczne wystawy kreatywności i twórczości, uczestniczymy w przeglądach teatralnych, konkursach sportowych, muzycznych, turniejach wiedzy matematycznej, przyrodniczej, polonistycznej. Popularyzujemy wiedzę i praktykę poprzez Festiwal Nauki organizowany we współpracy z PWSZ. Prowadzimy konsultacje indywidualne dla nauczycieli. Opracowywany jest projekt organizacji sieci szkół i placówek współpracujących z instytucjami pracującymi na rzecz ucznia zdolnego.

 

Wiek dzieci, do których skierowana jest oferta:

  • przedszkole

  • szkoła podstawowa

  • szkoła gimnazjalna

  • szkoła ponadgimnazjalna

 

Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań.

Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia.

Uczestnicy mogą sami proponować tematy zajęć.

Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu laboratoryjnego lub eksponatów.

 

Partnerzy:

BWA, PWSZ, PPP, BP, UM, Kluby sportowe, LOP, stowarzyszenia i fundacje

 


Nazwa: Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

Miejscowość: Skierniewice

adres: Senatorska 12

tel.: 468334013

e-mail: bp_s@go2.pl

www: http://bpsk.nets.pl

 

Osoba do kontaktu: Iwona Szwed

Działalność edukacyjna prowadzona jest od: 1999-01-02

Zajęcia z uczniami zdolnymi odbywają się raz w miesiącu

Placówka (oferta) jest dostępna dla osób niepełnosprawnych

Zajęcia są prowadzone dla wszystkich typów szkół

 

Opis oferty skierowanej do dzieci zdolnych:

Wspiera proces dydaktyczno szkoły. Uczniowie zdolni korzystają z księgozbioru, baz danych, co pozwala im rozwijać swoje zdolności. Uczestniczą w warsztatach, konkursach, lekcjach bibliotecznych poszerzających ich wiedzę. Pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry bibliotekarskiej nabywają różne umiejętności.

 

Wiek dzieci, do których skierowana jest oferta:

  • przedszkole

  • szkoła podstawowa

  • szkoła gimnazjalna

  • szkoła ponadgimnazjalna

 

Uczęszczający otrzymują pomoc w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań

Istnieje możliwość stałego kontaktu w sprawach naukowych z prowadzącymi zajęcia

Uczestnicy mogą sami proponować tematy zajęć

Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu laboratoryjnego lub eksponatów

 

Partnerzy:

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach,

Powiatowa Poradnia - Psychologiczno - Pedagogiczna w Skierniewicach, nauczyciele szkół.