• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Aktualności

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą całoroczną ofertą

Zapoznaj się z ofertą na miesiąc luty 2018 r.

 


Prosimy o zapamiętanie numeru formy i podanie go przy zgłoszeniu.

Szanowni Państwo,

     informujemy uczestników szkoleń dokonujących opłat za szkolenia, w formie gotówkowej lub przelewem, iż do wystawienia faktury VAT należy podać informację dotyczącą nabywcy z numerem NIP i odbiorcy faktury.

     Ponadto prosimy poinformować o tym w momencie dokonywania wpłaty (gotówka lub przelew) ponieważ wystawienie faktury w związku z centralizacją VAT-u, jest możliwe wyłącznie w miesiącu, w którym dokonano wpłaty.

Dziękujemy i zapraszamy na szkolenia.

Księgowość

tel.  (46) 833-20-04 – wew. 201 zapisy na formy kształcenia ustawicznego
tel.  (46) 833-40-74, 832-56-43  sekretariat Ośrodka, Dyrekcja Ośrodka


Informacja dla nauczycieli ubiegających się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

 

WODN w Skierniewicach przyjmuje zapisy na seminarium Nr formy: 12

Procedura   awansu   zawodowego – uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

Zakres tematyczny:

- Analiza zapisów prawnych  dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
- Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego.

Kierownik formy: Elżbieta  Masny  nauczyciel – konsultant  ds.  przedmiotów  humanistycznych WODN w Skierniewicach

Liczba godzin: 10

Koszt: 20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 1 marca 2018 r. WODN w Skierniewicach, godz. 1500


UWAGA!
Zmiana miejsca szkolenia nr formy 17
Warsztaty metodyczne
"Wsparcie na starcie - kreowanie przyjaznego środowiska w klasie strategią zapobiegania trudnym zachowaniom uczniów”

I termin: 20. 02. 2018 r. – godz. 1400,

w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2

II termin: 21. 02. 2018 r.– godz. 1400, 

w WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D

 


Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
zaprasza nauczycieli edukacji przedszkolnej i szkół podstawowych
na konferencję metodyczną połączoną z otwartymi zajęciami
języka angielskiego prowadzonymi metodą Helen Doron.


Konferencja odbędzie się 09 kwietnia 2018 r. o godzinie 1730

w Centrum Helen Doron,
ul. 1 Maja 1a w Skierniewicach.


 Nr formy: 133
Rodzaj formy i tytuł:
Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia
Zakres tematyczny:
- Podstawy prawne organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
- Krajoznawstwo i turystyka w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.
- Organizacja wycieczek szkolnych.
- Obowiązki kierownika wycieczek.
- Dokumentacja wycieczek.
- Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych.
- Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach
Liczba godzin: 14
Koszt: 140 zł
Termin i miejsce szkolenia: 20–22.02.2018 roku, godz. 1500, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D.
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201.


UWAGA!
Termin szkolenia - forma 59
Warsztaty metodyczne
„Nauczanie przez eksperymentowanie i inne metody aktywizujące pracę uczniów”
odbędą się w dniu 28 lutego 2018 roku, godz. 15.00,
w WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, sala konferencyjna nr 4

 


 UWAGA!
Termin szkolenia - forma 60
Warsztaty metodyczne
„Projekty edukacyjne w edukacji matematyczno-przyrodniczej”
odbędą się w dniu 28 marca 2018 roku, godz. 15.00,
w WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, sala konferencyjna nr 5


 

V Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji


Zapraszamy do udziału w V edycji Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji.

 

ulotka 1 V Przeglad Innowacji

Pobierz:

- Zaproszenie do udziału

- Regulamin

- Formularz dla ucznia

- Formularz dla nauczyciela


 Zaproszenie!

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
serdecznie zaprasza do udziału w organizowanym kursie na temat:

„Rola i zadania  doradcy zawodowego w organizacji
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego”

Więcej informacji - kliknij tutaj


 UWAGA!
Zmiana terminu szkolenia - forma 30
Warsztaty metodyczne
„Kreatywność muzyczna uczniów”
odbędzie się po zebraniu grupy 12 i 19 marca 2018 roku, godz. 15.00,
w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej, ul. Kazimierza Wielkiego 28


Terminy zajęć na kursie doskonalącym z języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli

i edukacji wczesnoszkolnej

1) 22 października 2017 roku                             7) 14 stycznia 2018 roku                      

2) 28 października 2017 roku                             8) 21 stycznia 2018 roku

3) 4 - 5 listopada 2017 roku                               9) 11 lutego 2018 roku

4) 18 - 19 listopada 2017 roku                          10) 17 lutego 2018 roku

5) 9 - 10 grudnia 2017 roku                              11) 25 lutego 2018 roku

6) 16 - 17 grudnia 2017 roku                            12) 10 - 11 marca 2018 roku

                                                                     13) 24 - 25 marca 2018 roku


 

 UWAGA!
Zmiana terminu szkolenia (forma 27 - Brzeziny)
Konferencja
"Projekt edukacyjny jako sposób odkrywania rzeczywistości”
odbędzie się 26 lutego 2018 roku, godz. 14.30,
w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Brzezinach,
ul. Konstytucji 3 Maja 5


UWAGA!
Zmiana terminu szkolenia
Forma 4 Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Ewaluacja w pracy nauczyciela szkoły, przedszkola,
placówki oświatowej – praktyczne rozwiązania”

odbędzie się po zebraniu grupy

Uczestników poinformujemy o terminie szkolenia

 


 

Zapraszamy do lektury ostatniego numeru
Wirtualnego Magazynu Oświatowego

 


 

Ogłoszenie!

   Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Regulaminem gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej.

   Uprzejmie przypominamy, że dnia 25 października 2016 roku Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą nr XXIX/385/16 przyjął Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

   Wnioski  należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji w terminach:

1. do ostatniego dnia roboczego kwietnia,

2. do ostatniego dnia roboczego miesiąca października.

 

W załączeniu regulamin [PDF 353 KB]
i formularz wniosku wraz z oświadczeniem [PDF 313 KB].


 

Zmiany w systemie oświaty – nowy ustrój szkolny

    Pobierz prezentację [PDF 950 KB]

 


   Komunikat dla nauczycieli składających dokumentację
na stopień nauczyciela dyplomowanego!

W N I O S E K [DOC 34 KB]
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.


 Aktualizowano w dn. 07.09.2017 r.

 

 


par131 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017 poz. 1658)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
par131 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 2017 poz. 1656)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
par131 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1652)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par131 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2017 poz. 1647)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par131 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par131 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej Dz.U. 2017 poz. 1642 )
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par130 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. 2017 poz. 1627)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
par130 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz.U. 2017 poz. 1625)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par129 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 1611)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par128 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2017 poz. 1607)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par128 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. 2017 poz. 1606)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par128 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par125 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017 poz. 1597)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par125 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par125 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. 2017 poz. 1587)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par124 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par122 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz.U. 2017 poz. 1562)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par117 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz.U. 2017 poz. 1546)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par116 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1534)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par18 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. 2017 poz. 1512)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par128 lipca zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz.U. 2017 poz. 1451)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r

par121 lipca zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz.U. 2017 poz. 1401)
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 lipca 2017 r.

par122 czerwca zostało ogłoszone:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 poz. 1189)

par19 czerwca zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz.U. 2017 poz. 1125)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. (par. 6 ust. 2 oraz par. 9 ust. 2 i 6 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 10 czerwca 2017 r.)

par126 maja zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. 2017 poz. 1022)
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 10 czerwca 2017 r.

par118 maja zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2017 poz. 971)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par128 kwietnia zostało ogłoszone:    
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach  (Dz.U. 2017 poz. 860)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par121 kwietnia zostało ogłoszone:    
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego techniku (Dz.U. 2017 poz. 818)
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 kwietnia 2017 r.

 

Informacja dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego

WODN w Skierniewicach przyjmuje zapisy na seminarium Nr formy: 12

Procedura   awansu   zawodowego – uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

Zakres tematyczny:

- Analiza zapisów prawnych  dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.

- Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego.

Kierownik formy: Elżbieta  Masny  nauczyciel – konsultant  ds.  przedmiotów  humanistycznych WODN w Skierniewicach

Liczba godzin: 10

Koszt: 20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 1 marca 2018 r. WODN w Skierniewicach, godz. 1500

Copyright © 2018. soft-art@wp.pl Rights Reserved.