• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Aktualności

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą całoroczną ofertą

Zapoznaj się z ofertą na miesiąc październik 2017 r.

 


 

Prosimy o zapamiętanie numeru formy i podanie go przy zgłoszeniu.

Szanowni Państwo,

     informujemy uczestników szkoleń dokonujących opłat za szkolenia, w formie gotówkowej lub przelewem, iż do wystawienia faktury VAT należy podać informację dotyczącą nabywcy z numerem NIP i odbiorcy faktury.

     Ponadto prosimy poinformować o tym w momencie dokonywania wpłaty (gotówka lub przelew) ponieważ wystawienie faktury w związku z centralizacją VAT-u, jest możliwe wyłącznie w miesiącu, w którym dokonano wpłaty.

Dziękujemy i zapraszamy na szkolenia.

Księgowość

tel.  (46) 833-20-04 – wew. 201 zapisy na formy kształcenia ustawicznego
tel.  (46) 833-40-74, 832-56-43  sekretariat Ośrodka, Dyrekcja Ośrodka

 


 

Informacja o zmianie terminu szkolenia
Nr formy: 7
Seminarium
„Przygotowanie  do  uzyskania  stopnia nauczyciela kontraktowego”

Adresaci: Nauczyciele  ubiegający  się  o  stopień  awansu  zawodowego nauczyciela kontraktowego
Zakres tematyczny:
   -Analiza zapisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
   -Dokumentowanie rozwoju i dorobku zawodowego
   -Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego.
Kierownik formy: Elżbieta  Masny nauczyciel – konsultant  ds.  przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny
Liczba godzin: 10
Koszt: 20 zł
Zmieniony termin  rozpoczęcia:   26 października 2017 roku, godz. 14.30
Miejsce szkolenia: Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2


 UWAGA!
Zmiana terminu szkolenia (forma 84)
Konferencja
"Reforma 2017 w obszarze kształcenia zawodowego";

odbędzie się 25 października 2017 roku, godz. 14.30,
w ZS-CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46


 

Serdecznie zapraszamy
nauczycieli edukacji informatycznej, informatyki i zajęć komputerowych
na konferencję metodyczną (nr formy 129):
"Zmiany w prawie oświatowym w zakresie
przedmiotów informatyka i edukacja informatyczna"

 

Zakres tematyczny:
- zmiany w przepisach prawa oświatowego, związane z reformą szkolnictwa
- omówienie zmian dotyczących podstawy programowej edukacji informatycznej i informatyki
- aktywowanie sieci współpracy "Aktywna tablica"
- zapoznanie z ofertą WODN w Skierniewice dotyczącą edukacji informatycznej i informatyki

Prowadzący: Artur Błażejewski

Koszt: bezpłatna

Terminy:
I termin - 24.10.2017 r., godz. 14.30, Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Mazowieckiej,
                                                        ul. Zwolińskiego 8D

II termin - 14.11.2017 r., godz. 14.30, Biblioteka Pedagogiczna Filia Łowiczu, ul. Ułańska 2
III termin - 16.11.2017 r., godz. 15.00, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/833-40-74 wew. 201,
                                                                           46/832-56-43 wew. 201


UWAGA!

Zmiana terminu szkolenia (forma 103)

Seminarium
„Sztuka radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych z uczniem, rodzicem”

odbędzie się 27 listopada 2017 roku, godz. 1500,

w WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D


Zapraszamy dyrektorów, doradców zawodowych, nauczycieli wychowawców, pedagogów szkolnych, nauczycieli zainteresowanych tematyką doradztwa zawodowego do udziału w seminarium organizowanego w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na temat:

Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje

Termin seminarium: 19 października 2017 r. (czwartek) godz. 1030
Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach ul. Batorego 64 F


w załączeniu Program seminarium


 

Serdecznie zapraszam
nauczycieli języków obcych
wszystkich typów szkół do wzięcia udziału

w warsztatach  metodycznych:
„Potrafię sprawnie funkcjonować w nowej rzeczywistości oświatowej”

Zakres tematyczny:  
-  Zmiany w prawie oświatowym.
-  Kształt systemu oświaty od września 2017 roku.
-  Etapy wdrożenia reformy.
-  Etapy wdrożenia nowej podstawy programowej.
-  Planowanie pracy z kolejnymi rocznikami uczniów objętych reformą.

Liczba godzin:
5

Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 4 grudnia 2017 roku, godz. 1500
                                                    WODN w Skierniewicach,  ul. Batorego 64D

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  46/833-40-74
                           wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201


 

Zapraszamy do udziału w konkursie szkolnym
„Polsko-niemieckie spotkania: Województwo Łódzkie i Land Badenia Wirtembergia”.

 

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie konkursu: http://www.nachbarn-im-westen.de

lub pod linkiem: http://www.lodzkie.pl/

 

Konkurs trwa przez cały pierwszy semestr,
prace dzieci nadsyłają za pośrednictwem szkół do 15 lutego 2018.
Przystąpić do konkursu można w każdym czasie.


 

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie historycznym
„Nazywają mnie romantykiem i budowniczym zamków na lodzie”.
Józef Piłsudski na tle historii Polski (1914-1935).

 

Aby zapoznać się z z informacjami dotyczącymi konkursu pobierz:

- Notatkę o konkursie

- Regulamin konkursu


Szanowni Państwo,


Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa ogłoszony został Ogólnopolski Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym „Zabytek Poznany”.


Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie:

https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3476


W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości,
Minister Anna Zalewska zapowiedziała, że obecny rok szkolny 2017/2018 będzie
„Rokiem dla Niepodległej” (szczegóły na www.men.gov.pl).


W tym kontekście polecamy Państwa uwadze konkurs

pt. Szkoła Młodych Patriotów,
który odbędzie się w okresie od 16 października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.


Termin zgłaszania
udziału w konkursie upływa 15 września 2017 r.

Szczegółowe informacje, w tym formularz zgłoszenia dostępne są na stronie
www.spe.edu.pl

 


Szkoła Dialogu

   Forum Dialogu zaprasza do bezpłatnego programu Szkoła Dialogu, przeznaczonego dla szkół. Rekrutacja do programu trwa do końca sierpnia i pozostały jeszcze wolne miejsca na semestr jesienny 2017.

   Celem Szkoły Dialogu jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Kierowany jest on do uczniów, którzy w trakcie warsztatów z doświadczonymi trenerami Forum samodzielne odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości. W czasie warsztatów uczniowie przygotowują swój autorski projekt – wycieczkę śladami Żydów ze swojej miejscowości. Wycieczki przygotowane przez uczniów biorą udział w ogólnopolskim konkursie na najlepszy projekt upamiętniający, a szkoły otrzymują tytuł Szkoły Dialogu.


W załączeniu - ulotka rekrutacyjna zawierająca wszelkie informacje
dotyczące warsztatów i zgłoszeń.

 


 KONKURS PLASTYCZNY
„Mój przyszły zawód - moja pasja ….”


Pobierz:

- cele i regulamin konkursu

- oświadczenie rodziców

- plakat


Zapraszamy do lektury ostatniego numeru
Wirtualnego Magazynu Oświatowego

 


 

Ogłoszenie!


Informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego.

plakat informujący o budżecie obywatelskim strona 1plakat informujący o budżecie obywatelskim strona 2


Pobierz:

- Informację prasową dot. Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 [PDF 145 KB]

- Harmonogram spotkań w regionie [PDF 116 KB]

 


Ogłoszenie!

   Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Regulaminem gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej.

   Uprzejmie przypominamy, że dnia 25 października 2016 roku Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą nr XXIX/385/16 przyjął Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

   Wnioski  należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji w terminach:

1. do ostatniego dnia roboczego kwietnia,

2. do ostatniego dnia roboczego miesiąca października.

 

W załączeniu regulamin [PDF 353 KB]
i formularz wniosku wraz z oświadczeniem [PDF 313 KB].


 

Okręgowy Konkurs Literacki
„Literatura zaklęta w leśnych wersach”  


---- Pobierz Regulamin konkursu [PDF 206 KB]---


Zmiany w systemie oświaty – nowy ustrój szkolny

    Pobierz prezentację [PDF 950 KB]


   Komunikat dla nauczycieli składających dokumentację
na stopień nauczyciela dyplomowanego!

W N I O S E K [DOC 34 KB]
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.


 Aktualizowano w dn. 07.09.2017 r.

 

 


par131 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017 poz. 1658)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
par131 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 2017 poz. 1656)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
par131 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1652)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par131 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2017 poz. 1647)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par131 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par131 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej Dz.U. 2017 poz. 1642 )
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par130 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. 2017 poz. 1627)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
par130 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz.U. 2017 poz. 1625)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par129 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 1611)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par128 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2017 poz. 1607)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par128 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. 2017 poz. 1606)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par128 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par125 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017 poz. 1597)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par125 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par125 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. 2017 poz. 1587)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par124 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par122 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz.U. 2017 poz. 1562)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par117 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz.U. 2017 poz. 1546)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par116 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1534)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par18 sierpnia zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. 2017 poz. 1512)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par128 lipca zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz.U. 2017 poz. 1451)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r

par121 lipca zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz.U. 2017 poz. 1401)
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 lipca 2017 r.

par122 czerwca zostało ogłoszone:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 poz. 1189)

par19 czerwca zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz.U. 2017 poz. 1125)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. (par. 6 ust. 2 oraz par. 9 ust. 2 i 6 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 10 czerwca 2017 r.)

par126 maja zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. 2017 poz. 1022)
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 10 czerwca 2017 r.

par118 maja zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2017 poz. 971)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par128 kwietnia zostało ogłoszone:    
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach  (Dz.U. 2017 poz. 860)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

par121 kwietnia zostało ogłoszone:    
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego techniku (Dz.U. 2017 poz. 818)
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 kwietnia 2017 r.

 

Serdecznie zapraszam nauczycieli języków obcych wszystkich typów szkół do wzięcia udziału
w warsztatach metodycznych:
„Potrafię sprawnie funkcjonować w nowej rzeczywistości oświatowej”

Zakres tematyczny:  

ü Zmiany w prawie oświatowym.

ü Kształt systemu oświaty od września 2017 roku.

ü Etapy wdrożenia reformy.

ü Etapy wdrożenia nowej podstawy programowej.

ü Planowanie pracy z kolejnymi rocznikami uczniów objętych reformą.

Liczba godzin: 5

Koszt: 20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 4 grudnia 2017 roku, godz. 1500,  WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201

 

Zapraszamy dyrektorów, doradców zawodowych, nauczycieli wychowawców, pedagogów szkolnych, nauczycieli zainteresowanych tematyką doradztwa zawodowego do udziału w seminarium organizowanego w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na temat:

Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje

Termin seminarium: 19 października 2017 r. (czwartek) godz. 1030

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

ul. Batorego 64 F

w załączeniu Program seminarium

Copyright © 2017. soft-art@wp.pl Rights Reserved.