• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Szkolenia zdalne TEAMS MOODLE
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez aplikacje zdalne MSTEAMS i MOODLE
baner

Wirtualny Magazyn Oświatowy nr 43

WIRTUALNY MAGAZYN  OŚWIATOWY

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Skierniewicach

 


Wirtualny Magazyn Oświatowy Nr 43/2021


w numerze:

      I.  Jak efektywnie uczyć i wychowywać?

   1 Genialne Genial.ly w edukacji najmłodszych - Agnieszka Bartczak
   2. 
 Nowoczesne technologie w pracy nauczyciela (nie tylko) wychowania przedszkolnego - Anna Garstka
   3.
 Zdalnie domowo. Zestawienie ciekawych portali edukacyjnych i stron www dla nauczycieli, rodziców i dzieci -dr Beata Krokocka
   4. 
Ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości uczniów - Marek Rawski
   5. 
Promocja czytania na facebooku szkoły - Jolanta Hysz
   6.
Rola nauczycieli i wychowawców w udzielaniu wsparcia uczniom z objawami depresji -Anna Krawczyk, Paulina Popłońska
   7. Dziecko z ADHD 
 - Maria Biernat
   8. 
Ćwiczenia z ikonografii - starożytność – Alicja Wachnianin-Męcina

      II  . Jak pracują inni, czyli przykłady dobrych praktyk pedagogicznych?

   9. „Matematyka na zdrowie” - Teresa Franaszek
  10.
 Sprawozdanie z realizacji innowacji „Matematyka na zdrowie” – Teresa Franaszek
  11. Lekturowy niezbędnik ucznia, czyli „Lekturownik” 
- Wioleta Sobieszek
  12.
Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej „Lekturowy niezbędnik ucznia, czyli lekturownik” – Wioleta Sobieszek
  13. 
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy 3 „Dobrodziejstwo czyli utrapienie” - Anna Macioszek
  14.
Scenariusz uroczystości szkolnej poświęcony obchodom Narodowego Dnia Niepodległości - Alicja Wachnianin Męcina
  15.
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów - Justyna Biernacka
  16. Scenariusz Zawisza Czarny i bitwa pod Grunwaldem - Marta Fontańska

      III. Co nowego w oświacie? (informacje, propozycje, …)

  17.Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego - Anna Kędziora
  18.
Rekrutacja do szkół średnich. W jakich zawodach kształcić? Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy - Edyta Niedzielska


Zasady publikacji w WMO


      WIRTUALNY MAGAZYN OŚWIATOWY

NR 43Wydawca: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
Redaktor naczelny: mgr Anna Stefaniak
Adres redakcji: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
96–100 Skierniewice, ul. Batorego 64 D
tel./fax. (046) 833 20 04, 833 40 74, 832 56 43
www.wodnskierniewice.eu

ISSN 1732-1182

 


Copyright © 2021. wodn@wodnskiernie.nazwa.pl Rights Reserved.


Facebook