• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Szkolenia zdalne TEAMS MOODLE
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez aplikacje zdalne MSTEAMS i MOODLE
baner

Skierniewicka Regionalna Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowieszkolapromujacazdrowie

Program | Wykaz szkół |  Dokumenty do pobrania | Galeria


 

Uroczyste wręczenie Akcesów Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

WODN Skierniewice, 25.06.2021r.

zdrowie

 

 

25 czerwca 2021 roku w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach odbyło się uroczyste wręczenie Akcesów Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Pani Anna Stefaniak, dyrektor WODN w Skierniewicach oraz p. Irena Maria Lesiak, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach i p. Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach, koordynator rejonowy SRSPiSzPZ, koordynator wojewódzki Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie przyznały to prestiżowe wyróżnienie dla Przedszkola w Łyszkowicach i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych.

Przyznanie akcesu jest potwierdzeniem, że przedszkole i szkoła pracują zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie/szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Uroczystość otworzyła p. Anna Stefaniak, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. W swoim wystąpieniu przywitała uczestników i zaproszonych gości w osobach:

 • Justyna Łukasik Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach
 • Czesław Pytlewski, Wójt Gminy Skierniewice
 • Henryka Czajka, dyrektor Przedszkola w Łyszkowicach
 • Agnieszka Jankowska, nauczycielka Przedszkola w Łyszkowicach , koordynator Zespołu ds. promocji zdrowia w Przedszkolu w Łyszkowicach
 • Agnieszka Pilipów, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych
 • Aneta Skorup ińska, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych, koordynator Zespołu ds. promocji zdrowia w Szkole Podstawowej w Sierakowicach Prawych
 • Andrzej Wach, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych, zastępca koordynatora Zespołu ds. promocji zdrowia w Szkole Podstawowej w Sierakowicach Prawych
 • dr Beata Krokocka, wicedyrektor WODN w Skierniewicach.

Marzenna Piwowar-Zrazek pogratulowała wyróżnionym placówkom otrzymania Akcesu Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i podziękowała za włożony wysiłek całej społeczności szkolnej realizującej długofalowe i systemowe działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Koordynatorzy wyróżnionych placówek zaprezentowali swoje osiągnięcia w zakresie realizacji programów „Szkoła Promująca Zdrowie” i „Przedszkole Promujące Zdrowie” w roku szkolnym 2020/2021.

Placówki otrzymały gratulacje od zaproszonych gości i członków Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Przedszkole w Łyszkowicach

Szkoła Promująca Zdrowie w Sierakowicach Prawych


Zapraszam do zapoznania się z zapisami zawartymi w przyjętej przez Narodowy Fundusz Zdrowia Strategii na lata 2019-2023. NFZ organizuje cykliczne, ogólnopolskie akcje promujące postawy prozdrowotne, badania profilaktyczne oraz zdrowy styl życia poprzez tzw. Środy z Profilaktyką. Eksperci i specjaliści współpracujący z NFZ w trosce o zdrowie dzieci i młodzieży przygotowali materiały informacyjno-edukacyjne na temat profilaktyki cukrzycy i otyłości u dzieci.

https://akademia.nfz.gov.pl/sroda-z-profilaktyka/

https://diety.nfz.gov.pl/local/diet/login.php

https://akademia.nfz.gov.pl/cwiczenia/

Strategia  Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023


Szanowni Państwo,

Zapraszam do zapoznania się z informacjami zawartymi w nowych publikacjach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH:

Propozycja zbilansowanych zestawów obiadowych dla dzieci:

https://ncez.pl/zywienie-w-placowkach-edukacyjnych/edukacja-zywieniowa-w-praktyce/obiady-szkolne---60-propozycji-zbilansowanych-zestawow-obiadowych

Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. Pr.zbior.pod red. M. Jarosza, E. Rychlik, K. Stoś, J. Charzewskiej, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2020.

 


Szanowni Państwo,

Zachęcam do zapoznania się z raportami:

 1. Mazur J., Dzielska A., Małkowska-Szkutnik A. (red). (2020). Zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów 17-letnich na tle zmian w drugiej dekadzie życia. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka

https://imid.med.pl/files/imid/Do%20pobrania/Raport%20Zdrowie%20i%20zachowania%20zdrowotne%20uczni%C3%B3w%2017.pdf

 1. Fijałkowska A., Oblacińska A., Korzycka M.(red). (2019) Zdrowie i styl życia polskich uczniów. Raport z badań. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka

https://drive.google.com/file/d/1zu8fBe7Yhc_Su08gCuw_Bnl4IHNqxfEI/view

 


Krajowe Certyfikaty Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie w roku 2020

https://www.ore.edu.pl/2021/03/krajowy-certyfikat-przedszkole-i-szkola-promujace-zdrowie/


Szanowni Państwo,

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie wydał podręcznik „Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej”. Proszę o upowszechnienie publikacji wśród pracowników szkoły i rodziców.

Marzenna Piwowar-Zrazek

https://imid.med.pl/files/imid/Do%20pobrania/Standardy%20post%C4%99powania%20i%20metodyka%20pracy%20piel%C4%99gniarki%20szkolnej.pdf


Konferencja Europejskiej Sieci szkół dla Zdrowia w Europie 


Szanowni Państwo,

17 października 2020 roku brałam udział online w V Narodowym Kongresie Żywieniowym, który poświęcony był diecie dla zdrowia i planety. Organizatorem przedsięwzięcia był Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH i Fundacja Higieja wraz z partnerami merytorycznymi i strategicznymi.

Obszerny i niezwykle ważny zakres tematyczny w programie kongresu obejmował:

w sekcji Live streaming obejrzenie transmisji wykładów na żywo w (strefa merytoryczna), po każdym wykładzie można było zadać prelegentowi pytanie w (chat z ekspertem),

warsztaty kulinarne w (strefa kulinarna),

w sekcji strefa wystawiennicza pozyskanie materiałów partnerów kongresu (artykuły do pobrania, ciekawe filmy do obejrzenia, rozmowa na chacie z ekspertem partnera),

w strefie porad CDO skorzystanie z bezpłatnej rozmowy z Ekspertem Centrum Dietetyki Online

Aby przybliżyć Państwu, o czym mówili prelegenci zachęcam do zajrzenia do gazetki kongresowej.

Szczegóły – Platforma MOODLE w Skierniewicach, kategorie kursów:Sieci współpracy i samokształcenia – Sieć: Szkoła/placówka promująca zdrowie.

Marzenna Piwowar-Zrazek


Narodowa Strategia Onkologiczna

1.M20200189.pdf

2.D20190969L.pdf

3.

M20200190.pdf

 

 https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowa-strategia-onkologiczna-nso


Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie


  V Europejska Konferencja Szkół Promujących Zdrowie.  


Szanowni Państwo,

Europejska Sieć "Szkoły dla Zdrowia w Europie” (SHE)

Zapraszam do zapoznania się z podręcznikiem Szkoła Promująca Zdrowie” autorstwa prof. dr hab. n. med. Barbary Woynarowskiej i dr hab. n. społ. Magdaleny Woynarowskiej-Sołdan. Publikacja przeznaczona dla szkół ogólnodostępnych i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia .

https://www.ore.edu.pl/2017/12/promocja-zdrowia-w-szkole-materialy-do-pobrania


5 grudnia 2019 roku w Łodzi odbyła się konferencja wojewódzka „Edukacja dla zdrowia”.

         Adresatami konferencji byli przedstawiciele Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego oraz zainteresowani tą problematyką nauczyciele i dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych naszego województwa. Jej głównym celem była promocja zdrowia w naszym regionie oraz upowszechnienie realizowanych w szkołach programów edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej.

         Uczestnicy wysłuchali wykładu dra Marka Kaczmarzyka (Pracownia Dydaktyki Biologii Uniwersytetu Śląskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Innopolis) pt. „Biologia wyjątkowości, czyli o niezbędności edukacji spersonalizowanej” oraz wykładu Pani Grażyny Kujawiak, trenera rekomendowanego programu pt. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie).

         W trakcie spotkania zostały wręczone Certyfikaty Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego przedszkolom i szkołom, które spełniły wymogi formalne oraz w wyczerpujący sposób zobrazowały realizację podejmowanych zadań związanych z promocją zdrowia.

         Z rejonu działania Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach to prestiżowe wyróżnienie z rąk wicekurator Jolanty Kuropatwy otrzymały:

 1. Przedszkole nr 3 „Pszczółka Maja” w Łowiczu
 2. Przedszkole nr 1 w Skierniewicach (ponowienie certyfikatu)
 3. Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach (ponowienie certyfikatu)

Szczegóły:

https://www.kuratorium.lodz.pl/konferencja-wojewodzka-edukacja-dla-zdrowia-2/

Gratulujemy wyróżnionym

Marzenna Piwowar-Zrazek

nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia

i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach


                27 listopada 2019 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”.

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski przyznał to prestiżowe wyróżnienie czterem szkołom i jednemu przedszkolu należącym do Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Krajowy Certyfikat „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” w roku 2019 otrzymały:

 1. Przedszkole nr 4 „Słoneczko” w Łowiczu
 2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie
 3. Szkoła Podstawowa w Słupi
 4. Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Makowie
 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym

Marzenna Piwowar-Zrazek

Nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa

w WODN w Skierniewicach

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/edukacja/gala-wreczenia-krajowych-certyfikatow-szkol-i-przedszkoli-promujacych-zdrowie

oraz:

https://www.ore.edu.pl/2019/11/wreczenie-krajowych-certyfikatow-przedszkole-i-szkola-promujace-zdrowie/

 

 


11 września 2019 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się posiedzenie Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie.

Kapituła, której przewodniczyła prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska rekomendowała do Ministra Edukacji Narodowej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie, Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Makowie, i Przedszkole nr 4 w Łowiczu „Słoneczko”.

Prestiżowe wyróżnienie i wręczenie certyfikatów przez Ministra Edukacji Narodowej planowane jest na listopad/grudzień 2019 roku.

Serdecznie gratulujemy!


Marzenna Piwowar-Zrazek 
Nauczyciel konsultant 
ds. promocji zdrowia
i bezpieczeństwa 
w  WODN w Skierniewicach

 

 

20 marca 2019 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się posiedzenie Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie. Podczas spotkania wniosek Szkoły Podstawowej w Słupi oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie (ponowienie certyfikatu) otrzymały rekomendację do nadania Certyfikatu.

szczegółowe informacje:

https://www.ore.edu.pl/2019/03/posiedzenie-centralnej-kapituly-certyfikatu-przedszkole-i-szkola-promujace-zdrowie/

           

                                                                                              Serdecznie gratulujemy szkołom!


                                                                                                          Marzenna Piwowar-Zrazek 
                                                                                                          Nauczyciel konsultant 
                                                                                                          ds. promocji zdrowia
                                                                                                          i bezpieczeństwa 
                                                                                                          w  WODN w Skierniewicach

 


Szanowni Państwo,

 

     13 i 14 września 2018 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji Centrum Szkoleniowym w Sulejówku odbyło się posiedzenie Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie. Kapituła pod przewodnictwem prof. dr hab. med. Barbary Woynarowskiej rekomendowała do Ministra Edukacji Narodowej 6 placówek z naszego rejonu, są nimi:
- Przedszkole nr 5 w Skierniewicach,
- Przedszkole nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach,
- Przedszkole nr 13 w Skierniewicach,
- Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej.

     Uroczyste wręczenie certyfikatów przez Ministra Edukacji Narodowej planowane jest na listopad/grudzień
2018 roku. 

     Serdecznie gratulujemy wyróżnionym placówkom!


Marzenna Piwowar-Zrazek
Nauczyciel konsultant
ds. promocji zdrowia
i bezpieczeństwa
w  WODN w Skierniewicach


Szanowni Państwo,

     13 marca 2018 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się posiedzenie Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie. Kapituła pod przedwodnictwem prof. dr hab. med. Barbary Woynarowskiej nadała krajowe certyfikaty trzem placówkom z naszego rejonu, są nimi:
- Przedszkole nr 5 „Jaś i Małgosia” w Łowiczu,
- Przedszkole nr 7 „Wiosenka” w Łowiczu,
-  Przedszkole Integracyjne nr 10 „Pod Świerkami” w Łowiczu.

     Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole pracuje zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

     Uroczyste wręczenie certyfikatu przez Ministra Edukacji Narodowej planowane jest na listopad/grudzień 2018 roku.  


     Serdecznie gratulujemy wyróżnionym przedszkolom

Marzenna Piwowar-Zrazek
Nauczyciel konsultant
ds. promocji zdrowia
i bezpieczeństwa
w  WODN w Skierniewicach


Szanowni Państwo,
     21 listopada 2017 roku został opublikowany poradnik Przedszkole promujące zdrowie. W poradniku znajdziemy opis koncepcji i strategii tworzenia przedszkola promującego zdrowie, narzędzia do autoewaluacji oraz wiele innych cennych wskazówek do wdrażania całościowego podejścia do promocji zdrowia w przedszkolu.
     Narzędzia do autoewaluacji działań w przedszkolu promującym zdrowie zostały sprawdzone w badaniach pilotażowych w przedszkolach należących do sieci szkół promujących zdrowie w województwie łódzkim, śląskim i warmińsko-mazurskim. Badania te przeprowadzono pod kierunkiem dyrektorek przedszkoli i koordynatorek ds. promocji zdrowia.
     Ze  Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie  w badaniach uczestniczyły: Emilia Raczek, Barbara Dankiewicz – Przedszkole nr 5 w Łowiczu, Jolanta Kępka, Mariola Marat – Przedszkole nr 7 w Łowiczu Emilia Żebrowska, Karolina Sianoszek – Przedszkole Integracyjne nr 10 w Łowiczu.

     Zachęcam do lektury ww. poradnika:

Przedszkole Promujące Zdrowie. Poradnik dla przedszkoli i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia


     5 grudnia 2017 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Szkoła Promująca Zdrowie”. Minister Edukacji Narodowej przyznała  te prestiżowe wyróżnienia na okres 5 lat  dwóm szkołom z Naszej Sieci.
Są to szkoły:
 - Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie (otrzymała po raz pierwszy certyfikat),
 - Szkoła Podstawowa im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach (otrzymała ponowienie certyfikatu).

Szczególowa relacja z gali


     23 marca 2017 r., w ramach XII Seminarium Promocji Zdrowego Stylu Życia, zorganizowano w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki nr 3 w Głownie konferencję „Ruch i zdrowe żywienie”. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Głowna, p. Grzegorz Janeczek.
     Miejsce seminarium było nieprzypadkowe, ponieważ od roku szkolnego 2002/2003 realizowany jest tu program „Szkoła Promująca Zdrwowie”, a 8 stycznia 2013 roku nadano placówce Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Potwierdza on, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz stanowi wyraz uznania za dotychczasowe osiągnięcia, będące wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy.
     Celem seminarium było:  

 • Budowanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i jego wpływu na jakość życia dzieci i młodzieży.
 • Zmiana jakości żywienia dzieci i młodzieży w szkołach/placówkach.
 • Podejmowanie działań szkoły/placówki w zakresie edukacji żywieniowej jako elementu edukacji zdrowotnej.
 • Tworzenie i realizowanie całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkole/placówce.
 • Upowszechnianie doświadczeń pracy szkół promujących zdrowie  w zakresie wdrażania zmian w odniesieniu do edukacji żywieniowej.

     Do uczestnictwa w spotkaniu zaproszono: władze samorządowe, przedstawiciela nadzoru pedagogicznego, ksiądza proboszcza parafii św. Jakuba Apostoła, wojewódzkiego koordynatora Łódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
     Uczestniczący w seminarium: dyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele, intendenci, pielęgniarki medycyny szkolnej, rodzice uczniów oraz inni zainteresowani omawianą tematyką z uwagą wysłuchali interesujących wykładów.
     Prelegenci z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu omówili zasady sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych oraz wymagania w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego.
     Cele i założenia europejskiego projektu HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools)  zaprezentowała Bożena Jodczyk, pracownik Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.
     Nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia w WODN w Skierniewicach pani Marzenna Piwowar-Zrazek, podkreśliła, że na stronie www ORE w Warszawie istnieje zakładka dobre praktyki. Placówki mogą zamieszczać tam materiały opisujące doświadczenia, promować sprawdzone rozwiązania oraz upowszechniać zastosowane strategie w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach.
     Podczas seminarium swoje osiagnięcia w odniesieniu do zdrowego żywienia i aktywności fizycznej prezentowali:

 • Katarzyna Jochym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie.
 • Magdalena Kępa, Justyna Nowak – Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Rawie Mazowieckiej.
 • Katarzyna Wojciechowska, Elżbieta Kotlarska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 W. St. Reymonta w Łowiczu.

     Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Głownie pod kierunkiem Grażyny Cieślak, szkolnego koordynatora promocji zdrowia, przygotowali część artystyczną, a zajęcia ruchowe dla uczestników szkolenia przeprowadził nauczyciel wychowania fizycznego.
     Na zakończenie seminarium, pani Anna Zielińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Głownie i Grażyna Cieślak szkolny koordynator promocji zdrowia, zaprosiły zebranych gości na zdrowy, pyszny poczęstunek.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Głownie

 


 

 

Copyright © 2021. wodn@wodnskiernie.nazwa.pl Rights Reserved.


Facebook