• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Szkolenia zdalne TEAMS MOODLE
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez aplikacje zdalne MSTEAMS i MOODLE
baner

Zeszyty metodyczne

okladka zeszyty metodyczne2 (5)

Kto nabytą wiedzę pielęgnuje,
a nową bez przerwy zdobywa,
ten może być nauczycielem innych.

Konfucjusz

Szanowni Państwo

     „Zeszyty Metodyczne” opracowane przez doradców metodycznych różnych specjalności to propozycja dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, towarzysząca przedsięwzięciu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach pod hasłem „Wiosenne spotkania metodyczne”.
 Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z zamieszczonymi publikacjami doradców metodycznych i zaproszonych nauczycieli, które stanowią pakiet różnorodnych propozycji i inspiracji metodycznych dla nauczycieli do kreatywnego wykorzystania w codziennej pracy zawodowej.

Życzymy przyjemnej i owocnej lektury.

 

Justyna Biernackadoradca metodyczny matematyki

Maria Biernatdoradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

Jolanta Gajek doradca metodyczny biologii/przyrody

Anna Garstka doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Anna Kędzioradoradca metodyczny języka angielskiego

Dorota Klucznikdoradca metodyczny geografii

Agata Lipska doradca metodyczny w zakresie przedmiotów zawodowych

Dorota Michalakdoradca metodyczny języka polskiego

Jadwiga Michalakdoradca metodyczny kształcenia specjalnego

Edyta Niedzielska doradca metodyczny kształcenia zawodowego

Alicja Wachnianin-Męcina doradca metodyczny historii/wos

Warto przeczytać

Z lat wojny i okupacji

Sztuka teatralna w 5 aktach o wojnie1939 roku i okupacji hitlerowskiej

Tekst: mgr Cezary Fidrych


Prezentacja1

Główne typy strukturalno-semantyczne rzeczowników złożonych w gwarze regionu łowickiego - Agnieszka Jarka nauczycielka języka polskiego I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu 

Artykuł powstał jako efekt przeprowadzonej lekcji otwartej w ramach edukacji regionalnej. Jego celem jest opis rzeczowników złożonych oraz pokazanie, że kompozycje są bardzo ważne w gwarze. Zauważa się tendencje do tworzenia licznych derywowanych struktur ze słów znanych w języku ogólnopolskim.  Pokazuje to, że kompozycje są żywym procesem i mają długą tradycję w opisanym obszarze. Wiele typowych przykładów rzeczowników złożonych pojawia się tylko w gwarze, nie są one obecne w języku ogólnopolskim. Charakterystyczna grupa złożeń występujących w gwarze to composita nacechowane emocjonalnie


trans

Polecamy publikację p. Anny Papież

TANATOPEDAGOGIKA W DOŚWIADCZENIU DZIECI PRZEDSZKOLNYCH”.

Autorka poświęciła swoje opracowanie zagadnieniom dotyczącym tanatopedagogiki

jako nauki w aspekcie przemijania i oswajania śmierci w edukacji przedszkolnej.

Niebywałym atutem pracy są ilustracje i analiza prac dziecięcych przedstawiających niebo.

Wyniki badań dały obraz śmierci i wieczności widziany oczyma dziecka pięcioletniego.

Archiwum WMO

ARCHIWUM:

NR 31     NR 42     NR 33     NR 34     NR 35     NR 36     NR 37     NR 38     NR 39    NR 40    NR 41   NR 42

 


Rok 2020-2021

Akty prawne dotyczące oświaty opublikowane w roku szkolnym 2020/2021 – stan prawny na 08.09.2020 r.

Akty prawne dotyczące oświaty opublikowane w roku szkolnym 2020/2021 – stan prawny na 16.10.2020 rok.

LP. NAZWA AKTU PRAWNEGO DATA OGŁOSZENIA DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dz.U. poz. 1830

16-10-2020 16-10-2020

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Dz.U. poz. 1829

16-10-2020 17-10-2020

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Dz.U. poz. 1604

17-09-2020 ------

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej

Dz.U. poz. 1591

16-09-2020 ------

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Dz.U. poz. 1552

8-09-2020 ------

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego

Dz.U. poz. 1551

8-09-2020 ------

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dz.U. poz. 1539

7-09-2020 8-09-2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Dz.U. poz. 1538

7-09-2020 8-09-2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Dz.U. poz. 1537

7-09-2020 8-09-2020

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej

Dz.U. poz. 1531

4-09-2020 ------

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

Dz.U. poz. 1520

3-09-2020 ------

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Dz.U. poz. 1505

1-09-2020 2-09-2020

Podkategorie

Copyright © 2021. wodn@wodnskiernie.nazwa.pl Rights Reserved.


Facebook