• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Odpłatności za formy doskonalenia realizowane przez WODN w Skierniewicach

Odpłatność obowiązująca od roku szkolnego 2017/2018

 

 

Kursy kwalifikacyjne
•    210 h – 1.600 zł od uczestnika


Kursy doskonalące
•    10 h – od 40 zł do 70 zł od uczestnika
•    15 h – 20 h - od 60 zł do 80 zł od uczestnika
•    25 h – 30 h - od 100 zł do 120 zł od uczestnika
•    35 h – 40 h - od 140 zł do 160 zł od uczestnika

•    100h           - od 800 zł do 1000 zł od uczestnika

 

Warsztaty metodyczne
•    5 h – od 20 zł do 30 zł
•    10 h – od 30 zł do 60 zł
•    15 h – od 45 zł do 90 zł


Seminaria
•    3 h – 10 zł od uczestnika
•    5 h – 15 zł od uczestnika
•    10 h –20 zł od uczestnika


Szkolenia e-learningowe
•    10 h do 20 h – 20 zł
•    25 h do 30 h – 30 zł
•    35 h do 40 h – 40 zł
•    45 h do 60 h – 60 zł


Szkoleniowe posiedzenia rady pedagogicznej
•    4 h do 6 h – 700 zł
•    7 h do 11 h – 1400 zł

Copyright © 2019. soft-art@wp.pl Rights Reserved.