• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Aktualności

zaproszenie na 30 lecie WODN                                                                                    

30latstrzala ruchomy obrazek 0558
Patronat honorowy:
Marszałka Województwa Łódzkiekgo
Biskupa Łowickiego

W tym tygodniu polecamy 


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
 na rok szkolny 2019/2020 


Forma nr 47
planowana do zrealizowania w dniu 13.11.2019 została odwołana 
Nowy termin podamy w późniejszym czasie

 Obchody Roku Moniuszki w WODN w Skierniewicach
 
   
moniusz
 


 Forma 32  
 „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?”

Termin: 24.10.2019 roku, Platforma szkoleniowa MOODLE WODN w Skierniewicach:
www.wodnmod.aplus.pl
Kierownik formy: dr Beata Krokocka
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
 

 


 

Copyright © 2019. soft-art@wp.pl Rights Reserved.