• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Wrzesień 2018 r. – Sierpień 2019 r.


Prosimy o zapamiętanie numeru formy i podanie go przy zgłoszeniu.


Szanowni Państwo,

informujemy uczestników szkoleń dokonujących opłat za szkolenia, w formie gotówkowej lub przelewem, iż do wystawienia faktury VAT należy podać informację dotyczącą nabywcy z numerem NIP i odbiorcy faktury.

     Ponadto prosimy poinformować o tym w momencie dokonywania wpłaty (gotówka lub przelew) ponieważ wystawienie faktury w związku z centralizacją VAT-u, jest możliwe wyłącznie w miesiącu, w którym dokonano wpłaty.

Dziękujemy i zapraszamy na szkolenia.

 Księgowość

 

 tel.  (46) 833-20-04 – wew. 201 zapisy na formy kształcenia ustawicznego
tel.  (46) 833-40-74, 832-56-43  sekretariat Ośrodka, Dyrekcja Ośrodka

 


 1. Wstęp
 2. Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek
 3. Kurs kwalifikacyjny
 4. Organizacja i zarządzanie w oświacie
 5. Awans zawodowy
 6. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 7. Edukacja humanistyczna
 8. Edukacja matematyczno-przyrodnicza
 9. Edukacja językowa
 10. Edukacja religijna
 11. Edukacja ekonomiczna, doradztwo zawodowe, szkolnictwo zawodowe
 12. Wychowanie fizyczne, edukacja prozdrowotna, promocja zdrowia, edukacja dla bezpieczeństwa
 13. Umiejętności wychowawcze i psychologiczne oraz specjalne potrzeby edukacyjne
 14. Przedmioty artystyczne, twórczość uczniowska, wolontariat i zajęcia pozalekcyjne
 15. Technika, informatyka, technologia informacyjna
 16. Wypoczynek, wycieczki szkolne, pierwsza pomoc przedmedyczna
 17. Odpłatności za formy doskonalenia realizowane przez WODN w Skierniewicach
 18. Szkolenia rad pedagogicznych
 19. Wykaz kursów e-learning na rok 2018/2019
 20. Szczególne przedsięwzięcia proponowane nauczycielom przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach

 

>>> Pobierz wersję PDF całorocznej oferty <<<

 


Termin realizacji szkoleń podany w ofercie uważa się za wiążący
i nie przewiduje się potwierdzania telefonicznego.

Szanowni Państwo,

prosimy o uiszczenie odpłatności za formy na konto Ośrodka
i wpisanie nr formy na przelewie

Pekao S.A. 22 1240 6292 1111 0010 6968 1186

oraz przybycie na zajęcia z dowodem wpłaty.
Wpisanie w tytule wpłaty numeru formy ułatwi identyfikację Księgowości Ośrodka.

Dziękujemy!


Copyright © 2019. soft-art@wp.pl Rights Reserved.