• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Szkolenia zdalne TEAMS MOODLE
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez aplikacje zdalne MSTEAMS i MOODLE
baner

Propozycje innych instytucji

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i propozycjami innych instytucji


Szanowni Państwo.


Z radością przedstawiamy nowość w ofercie edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi – "Zajęcia z klasą on-line" prowadzone przez fachowych edukatorów. Łączą one nasze kilkuletnie doświadczenie edukacyjne realizowane w budynku Centrum z nowoczesną formą internetową.

Zajęcia z klasą on-line są prowadzone przy pomocy oprogramowania Zoom. Istnieje możliwość:
▪ połączenia z jednym punktem odbioru, np. w klasie szkolnej;
▪ jednoczesnego połączenia z wieloma komputerami/tabletami uczniów, np. w przypadku nauki zdalnej.

Nasze zajęcia wspierają realizację podstaw programowych, które opisujemy indywidualnie obok opisu tematów zajęć. Innowacyjna metoda e-learningu nie tylko odciąża nauczycieli, ale jednocześnie inspiruje uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy.

Aktualnie dostępne są cztery tematy "Zajęć z klasą on-line":

▪ Tajemnice promieni słonecznych (kl. VII-VIII SP)
▪ Najbliższe podwórko (kl. IV-VI SP)
▪ Ekstremalne zjawiska pogodowe (kl. IV-VIII SP oraz szkoły ponadpodstawowe)
▪ Dziedziczenie, czyli co mamy "w spadku" od rodziców (kl. IV-VIII SP oraz szkoły     ponadpodstawowe)

Dodatkowych informacji udziela Dział Obsługi Klienta pod nr telefonu 42 600 61 00 wew. 1.

 


Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą programu edukacyjnego Lekcje z ZUS i Projekt z ZUS organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

„Projekt z ZUS”  jest do uczniów szkół podstawowych. Polega na wysłuchaniu przez dzieci lekcji nt. ubezpieczeń społecznych i ich roli w życiu każdego człowieka. „Projekt z ZUS” może być prowadzony w każdym czasie (przez cały rok) we wszystkich szkołach, które się do niego zgłosiły.
 
„Lekcje z ZUS”skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych. Projekt powstał by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.
Po zrealizowaniu „Lekcji z ZUS” każdy uczeń może wziąć udział w olimpiadzie wiedzy „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.
Każda szkoła otrzymuje bezpłatne materiały dydaktyczne opracowane we współpracy z metodykami oraz opiekę merytoryczną.
Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: 

https://www.zus.pl/edukacja/szkoly-podstawowe/projekt-z-zus oraz 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/o-projekcie-lekcje-z-zus

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/materialy-do-pobrania

 


Ogólnopolski konkurs historyczny
„»Oto jest ktoś, kto odczytuje bolszewickie szyfry«”. Jan Kowalewski na tle historii walki Polaków o niepodległość i budowy struktur państwa (1917-1921)
logo konkursu

 


Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu ma jeszcze wolne miejsce na kursie kwalifikacyjnym przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Termin realizacji kursu: 2 listopada 2020 r. – 29 maja 2021 r.

Miejsce realizacji kursu: WODN w Sieradzu, ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz

Koszt udziału w kursie: 1100 zł

Wymiar godzin kursu: 150

Osoba do kontaktu i udzielania szczegółowych informacji: Ewa Marciniak-Kulka, tel. 43.822.52.15

Uczestnikiem kursu może być każdy nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu posiadający kwalifikacje zgodne z aktualnymi rozporządzeniami:

-   rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289);

-   i/lub rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391).

Warunkiem przyjęcia na kurs będzie złożenie  w WODN w Sieradzu:

-    zgłoszenia,

-    potwierdzonej kopii dokumentu poświadczającego posiadany poziom wykształcenia,

-    zgody dyrektora szkoły na przeprowadzenie hospitacji zajęć realizowanych w ramach kursu kwalifikacyjnego

oraz

-    podpisanie porozumienia z dyrektorem WODN w Sieradzu w sprawie przyjęcia warunków organizacji obowiązujących na kursie.


 

 
 
bh 2                       Informacja o rekrutacji

Wpierajmy bezpieczeństwo naszych pociech na drodze!

 

    W związku z nadchodzącym rozpoczęciem roku szkolnego pragniemy zwrócić uwagę przedszkoli oraz szkół na znaczenie uświadamiania dzieci i rodziców o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego i noszenia odblasków. W tym celu, we współpracy z niemiecką marką C&A, zrealizowaliśmy projekt, w ramach którego przygotowaliśmy kilka poradników dla rodziców i opiekunów z cennymi wskazówkami, na co zwrócić uwagę będąc uczestnikiem ruchu drogowego oraz jak zapobiec nieszczęśliwym wypadkom.

     W całokształcie dotychczasowych działań BRD zaobserwowaliśmy, że konieczne jest przekazywanie rzetelnej informacji o tym, w jaki sposób my, uczestnicy ruchu drogowego, możemy zminimalizować ryzyko wypadków z udziałem najmłodszych. A nie ulega wątpliwości, że liczba wypadków na polskich drogach z każdym rokiem drastycznie wzrasta.

     W związku z powyższym pragniemy zachęcić Państwa do zapoznania się z naszą serią artykułów „Dzieci jako uczestnicy ruchu drogowego”, którą znajdą Państwo na stronie https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/bezpieczenstwo-dzieci-w-ruchu-drogowym

 


 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
Geoportalu Województwa Łódzkiego - czytaj więcej.....

 


 

 

 

 

Copyright © 2020. wodn@wodnskiernie.nazwa.pl Rights Reserved.