• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

publikacje doradców i nauczycieli współpracujących

 

A.Wachnianin- Męcina

Szanowni Państwo.

Na czas kwarantanny szkół i obowiązku zdalnego prowadzenia lekcji zachęcam do skorzystania z oferty edukacyjnej licznych muzeów polskich a także świata.W linku kilka wybranych propozycji.

Szanowni Państwo.
W dniu 5 marca 2020 r. w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach prowadziłam seminarium dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych pt.Jak przygotować ucznia do matury z historii?.
W oparciu o Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2019 z historii opracowane przez CKE przygotowałam prezentację, w której  skupiłam się na tych zadaniach, które wypadły najsłabiej, nawet na poziomie 15 % w skali kraju. Wspólnie z nauczycielami analizowaliśmy poszczególne zadania i zadawaliśmy sobie pytania dlaczego odpowiedzi uczniów były niepoprawne (również analizowaliśmy przykładowe odpowiedzi uczniów). Zastanawialiśmy się  co my jako nauczyciele języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie możemy zrobić, aby pomóc uczniom lepiej przygotować się do matury, ale też do klasówek i innych sprawdzianów. Korelacja między tymi przedmiotami jest wskazana i konieczna, treści przedmiotowe wzajemnie przenikają się i uczą właściwej argumentacji, a ta umiejętność jest wymagana w większości zadań maturalnych.
Zachęcam Państwa do przeanalizowania prezentacji w korespondencji do Arkusza maturalnego z historii - maj 2019r. Zwróćcie Państwo uwagę na trudność i skalę zawartych
w zdaniach maturalnych źródeł historycznych. Analiza ta  powinna uzmysłowić nam nauczycielom historii zarówno szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych, że musimy
na bardzo dobrym poziomie kształtować u uczniów umiejętność korzystania z różnych źródeł historycznych i tekstów kultury, a także sztuki argumentacji swojej wypowiedzi,
aby uczniowie dobrze zdawali egzaminy zewnętrzne.
Serdecznie pozdrawiam,
Alicja Wachnianin-Męcina nauczyciel doradca metodyczny z historii w WODN
w Skierniewicach 

 Pracujemy zdalnie:

1.Proponuję Państwu w ramach uatrakcyjnienia lekcji i do wykorzystania w zdalnej pracy z uczniami aplikację np. na smartfona – mozaik3D app.
2. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2019


Szanowni Państwo.
Sejm RP ustanowił rok 2020 Rokiem hetmana Stanisława Żółkiewskiego Sejm zaznaczył, iż hetman Żółkiewski „przedkładał dobro Polski ponad własne korzyści, stał wiernie po stronie kolejnych królów, także w wewnętrznych sporach, mimo krytycznego zdania o polityce Zygmunta III Wazy. Opowiadał się za tolerancją religijną i łagodzeniem konfliktów”. Z pewnością hetman zasługuje na godne upamiętnienie. Zachęcam do uczczenia pamięci tego bohatera z  XVII w. Proponuję państwu garść materiałów do wykorzystania do gazetki szkolnej.
Alicja Wachnianin-Męcina
Nauczyciel doradca metodyczny z historii w WODN w Skierniewicach

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej – 45 min. Temat: Walka o granice II Rzeczpospolitej.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI

Herb rodu Żółkiewskich

Grafika

1.Agnieszka Pawłowska-Kalinowska nauczyciel historii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
2.Małgorzata Pawlik nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach
3.Karykatura jako źródło historyczne - A.Olczak

Copyright © 2020. soft-art@wp.pl Rights Reserved.