Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA 


     Informujemy, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) [dalej jako „RODO”]:


1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach[dalej jako: CREWŁ] w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Batorego 64D, 96-100 Skierniewice, tel.: 46 833 20 04, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 505392412, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą na  podstawie art.  6  ust.  1  lit. c RODO w związku z realizacją  celów statutowych placówki, w szczególności prowadzeniu form doskonalenia nauczycieli, na podstawie Rozporządzenia MEN  z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045)


4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do udziału w formach doskonalenia kończących się wydaniem „Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia” organizowanych przez CREWŁ w Skierniewicach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwy udział ww. formach doskonalenia organizowanych przez CREWŁ.


5. Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy CREWŁ w Skierniewicach, podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.


6. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu i zażądania zaprzestania przetwarzania.

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.


9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym również profilowaniu.


10. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.