• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Sieci współpracy

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK

 

Lp. Tytuł/Temat sieci Termin i miejsce spotkania organizacyjnego Koordynator sieci
1. Pomagamy aktywnie nauczać wrzesień 2016 roku - sierpień 2017 roku
w zgłoszonych placówkach
Elżbieta Masny
2. Mapa Talentów wrzesień 2016 roku - sierpień 2017 roku
w zgłoszonych placówkach
Elżbieta Masny
3. Warsztat pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
(Ms Excel)
październik – listopad 2016 Jolanta Hysz
4. Statut szkoły podstawowej - nowelizacja

28 września 2016 roku, godz. 1500
 Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu

 

29 września 2016 roku, godz. 1500
ZSO w Kurzeszynie

Bożena Fronckiewicz
5. Erasmus + międzynarodowa współpraca przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wrzesień 2016 roku - sierpień 2017 roku
w zgłoszonych placówkach
Agnieszka Dąbrowska
6. Praca z uczniem zdolnym wrzesień 2016 roku - sierpień 2017 roku
w zgłoszonych placówkach
Beata Krokocka
7. Mapa talentów miejscem pracy uczniów
i nauczycieli
wrzesień 2016 roku - sierpień 2017 roku
w zgłoszonych placówkach
Beata Krokocka
8. Planowanie pracy zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej w szkole 28 września 2016 roku, godz. 1500
 Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu

29 września 2016 roku, godz. 1500
ZSO w Kurzeszynie

Anna Stefaniak
9.

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki

wrzesień 2016 roku - sierpień 2017 roku
w zgłoszonych placówkach
Justyna Biernacka
10.

Regionalna Skierniewicka Sieć Szkół Promujących Zdrowie

wrzesień 2016 roku - sierpień 2017 roku
w zgłoszonych placówkach
Marzena Piwowar-Zrazek
11.

Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

29 września 2016 roku, godz. 1400
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Filia w Rawie Mazowieckiej

26 października 2016 roku, godz. 1400
Biblioteka PWSZ w Skierniewicach

Małgorzata Wrzodak
12.

Rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów

16 lutego 2017 roku
WODN w Skierniewicach
Małgorzata Wrzodak
13. Warsztat pracy nauczyciela informatyki
i zajęć komputerowych
wrzesień 2016 roku - sierpień 2017 roku
w zgłoszonych placówkach

Artur Błażejewski

14. Rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem mediacji i negocjacji wrzesień 2016 roku - sierpień 2017 roku
w zgłoszonych placówkach
Teresa Szczepańska
15. Promocja zdrowia, wychowania i profilaktyki
wrzesień 2016 roku - sierpień 2017 roku
w zgłoszonych placówkach
Marek Rawski
16. Budowanie relacji interpersonalnych katechety z uczniami  14 wrzesień 2016 roku, godz.1400
Budynek Dziekanii w Łowiczu
(Dom Biskupa)
 ks. Kamil Goc
17. Kreatywny nauczyciel religii  18 października 2016 roku, godz.1400
Szkoła Podstawowa im. L. Ostrowskiej
w Bobrownikach
 Agnieszka Szymańska
18. Organizacja
i wykorzystanie bazy dydaktycznej szkoły zawodowej do kształcenia
i egzaminowania
w zawodach branży hotelarsko-gastronomicznej
 wrzesień 2016 roku - sierpień 2017 roku
w zgłoszonych placówkach
 Agata Lipska
Copyright © 2017. soft-art@wp.pl Rights Reserved.