Sieci współpracy
 • 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Sieci współpracy

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK

 

Lp. Tytuł/Temat sieci Termin i miejsce spotkania organizacyjnego Koordynator sieci
 1. Warsztat pracy nauczyciela informatyki  i zajęć komputerowych wrzesień 2017 r. - czerwiec 2018 r.
w ZSSO Szkoła Podstawowa nr 5 w Skierniewicach
Artur Błażejewski
 2. Statut szkoły po zmianach w systemie oświaty wrzesień 2017 r. - sierpień 2018 r.
w zgłoszonych placówkach
Bożena Fronckiewicz
 3. Budowanie relacji interpersonalnych katechety z uczniami wrzesień 2017 r. - sierpień 2018 r.
w zgłoszonych placówkach
ks. Kamil Goc
4. Kreatywne rozwiązywanie problemów w edukacji wczesnoszkolnej wrzesień 2017 r. - sierpień 2018 r.
w zgłoszonych placówkach
Jolanta Hysz
5. Nauczanie przez doświadczenie: aktywnie i twórczo na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych wrzesień 2017 r. - sierpień 2018 r.
w zgłoszonych placówkach
dr Beata Krokocka
6. Szkoła sprzyjająca dziecku: uczeń zdolny w szkole/placówce oświatowej wrzesień 2017 r. - sierpień 2018 r.
w zgłoszonych placówkach
dr Beata Krokocka
 7. Pomagamy aktywnie nauczać wrzesień 2017 r. - sierpień 2018 r.
w zgłoszonych placówkach
Elżbieta Masny
8. Warsztat pracy nauczyciela języka angielskiego wrzesień 2017 r. - sierpień 2018 r.
w zgłoszonych placówkach
Katarzyna Nowak
 9. Szkoła/placówka promująca zdrowie  wrzesień 2017 r. - sierpień 2018 r.
w zgłoszonych placówkach
Marzena Piwowar-Zrazek
 10.  Wychowanie i profilaktyka  3 października 2017 r., godz. 15.00 
WODN w Skierniewicach
Marek Rawski
 11.  Planowanie pracy zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej w szkole wrzesień 2017 r. - sierpień 2018 r.
w zgłoszonych placówkach 
 Anna Stefaniak
 12.  Warsztat pracy opiekuna stażu  wrzesień 2017 r. - sierpień 2018 r.
w zgłoszonych placówkach
Anna Stefaniak 
 13.  Mediacje i negocjacje skutecznym sposobem rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole  wrzesień 2017 r. - sierpień 2018 r.
w zgłoszonych placówkach
Teresa Szczepańska
 14. Projekty edukacyjne, innowacje i eksperymenty jako nowatorskie rozwiązanie w pracy nauczyciela bibliotekarza wrzesień 2017 r. - sierpień 2018 r.
w zgłoszonych placówkach
 Małgorzata Wrzodak
 15. Dostosowanie kształcenia w zawodzie do nowej podstawy programowej wrzesień 2017 r. - sierpień 2018 r.
w zgłoszonych placówkach
Agata Lipska
 16. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole wrzesień 2017 r. - sierpień 2018 r.
w zgłoszonych placówkach
 Anna Walendzik
 17. Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej wrzesień 2017 r. - sierpień 2018 r.
w zgłoszonych placówkach
Ryszard Ogonowski
Copyright © 2018. soft-art@wp.pl Rights Reserved.