Wirtualny Magazyn Oświatowy

WIRTUALNY MAGAZYN  OŚWIATOWY

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Skierniewicach

okladka SMO

 

Zapraszamy do lektury ostatniego numeru WMO - nr 43


 

Zasady publikacji w WMO

     
WIRTUALNY MAGAZYN OŚWIATOWY


 

Wydawca: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
Redaktor naczelny: mgr Anna Stefaniak
Adres redakcji: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
96–100 Skierniewice, ul. Batorego 64 D
tel./fax. (046) 833 20 04, 833 40 74, 832 56 43
www.wodnskierniewice.eu

ISSN 1732-1182