• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Szkolenia zdalne TEAMS MOODLE
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez aplikacje zdalne MSTEAMS i MOODLE
baner

Wirtualny Magazyn Oświatowy nr 36

WIRTUALNY MAGAZYN  OŚWIATOWY

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Skierniewicach

 


Wirtualny Magazyn Oświatowy Nr 36/2014w numerze:

 

WSTĘP

    Wstęp

   

   Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?

                 

     

   Jak wdrażać nowe rozwiązania organizacyjne i prawne w oświacie?

     

     

   Jak efektywnie uczyć i wychowywać?

     

  

   Jak pracują inni, czyli przykłady dobrych praktyk pedagogicznych?

     

    Elżbieta Masny - Podsumowanie II Międzypowiatowej Konferencji „Odkrywamy i wspieramy talenty”  

Scenariusze zajęć do projektu „Odmienna metoda nauki czytania… wg koncepcji Ireny Majchrzak” Mariola Stankiewicz

    § Zabawy muzyczno-ruchowe. Doskonalenie: czytania globalnego, przeliczania, tworzenia i kontynuowania rytmów

    § Zabawy słowno-muzyczne, doskonalenie zdolności fonematycznych i małej motoryki

    § Zabawy słowno-muzyczne z doskonaleniem koordynacji ruchowej. Ćwiczenia gimnastyczne w grupie 0 „a” – „Pszczółki”

 

 

Co nowego w oświacie? (informacje, propozycje, …)

     

 


 

  

Zasady publikacji w WMO

     
WIRTUALNY MAGAZYN OŚWIATOWY


NR 36Wydawca: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
Redaktor naczelny: dr Teresa Janicka-Panek
Adres redakcji: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
96–100 Skierniewice, ul. Batorego 64 D
tel./fax. (046) 833 20 04, 833 40 74, 832 56 43
www.wodnskierniewice.eu

ISSN 1732-1182

 


 

Copyright © 2021. wodn@wodnskiernie.nazwa.pl Rights Reserved.


Facebook