• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Szkolenia zdalne TEAMS MOODLE
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez aplikacje zdalne MSTEAMS i MOODLE
baner

Wirtualny Magazyn Oświatowy nr 39

WIRTUALNY MAGAZYN  OŚWIATOWY

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Skierniewicach

 


Wirtualny Magazyn Oświatowy Nr 39/2017w numerze:

 

Wstęp - Małgorzata Wrzodak

 

Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?
Diagnoza uzdolnień matematyczno-logicznych i przyrodniczych uczniów na I oraz II etapie edukacyjnym z wykorzystaniem testu umiejętności wielorakich - Justyna Biernacka
Wykorzystanie autoewaluacji w pracy nauczyciela stażysty i kontraktowego do planowania rozwoju zawodowego - Anna Stefaniak
70-lecie Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach Filii w Rawie Mazowieckiej  - Ilona Kurpiewska, Karolina Dobrosz-Stępkowska
Zakotwiczone Niebo - Ks. Kamil Goc


Jak efektywnie uczyć i wychowywać?
Zestawy ćwiczeń śródlekcyjnych w klasach I-III - Agata Zapisek
Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu - Jolanta Hysz
Pierwsza pomoc przy omdleniach - Marzenna Piwowar-Zrazek
I Międzynarodowa Konferencja dla nauczycieli zorganizowana przez Europejską Agencję Kosmiczną w ramach Dni Otwartych ESTEC 2015 w Holandii - Agnieszka Edyta Dąbrowska
Behawioralne techniki pracy z uczniem w szkole i przedszkolu - Elżbieta Masny
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – wskazówki dla wychowawców - Marek Rawski
Czy negocjacje i mediacje mogą pomóc w konstruktywnym rozwiązaniu konfliktów w szkole? - Teresa Szczepańska

 

Jak pracują inni, czyli przykłady dobrych praktyk pedagogicznych?
Konspekt lekcji "Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016" - Artur Czarnecki
Scenariusz zajęć „Szal Pani Jesieni” - Anna Zagawa-Ziółkowska
Scenariusz zajęć „Czy to jutro, czy to dziś wszystkim jest potrzebny miś” - Anna Zagawa-Ziółkowska
Symetria w wycinankach łowickich - Katarzyna Milczarek

 

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży – przykłady dobrych praktyk
Promocja czytelnictwa w szkole - Małgorzata Wrzodak
Czytanie uskrzydla: promocja czytelnictwa na przykładzie działań podejmowanych w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Filii w Rawie Mazowieckiej - Ilona Kurpiewska, Karolina Dobrosz-Stępkowska
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej – Promocja czytelnictwa - Ilona Kurpiewska, Karolina Dobrosz-Stępkowska
Promocja czytelnictwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej - Maria Sobczak  
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej – promocja czytelnictwa - Maria Sobczak
Realizacja rządowego programu „Książki naszych marzeń” w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Lubani - Beata Matysiak
Realizacja rządowego programu „Książki naszych marzeń” w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Lubani – prezentacja - Beata Matysiak
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach – przykłady dobrych praktyk - Małgorzata Bartnicka
Formy promocji czytelnictwa w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Łowiczu - Jolanta Pokorska
Promocja czytelnictwa w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu - Magdalena Tręboszka, Magdalena Zielińska-Koza
Biblioteka Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu – promocja czytelnictwa - Ewa Więcek, Julia Odolczyk


Co nowego w oświacie? (informacje, propozycje, …)
A B C zarządzania szkołą/ placówką oświatową – informacje nie tylko dla dyrektora - Bożena Fronckiewicz

 

  

Zasady publikacji w WMO

     
WIRTUALNY MAGAZYN OŚWIATOWY


NR 39Wydawca: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
Redaktor naczelny: mgr Małgorzata Wrzodak
Adres redakcji: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
96–100 Skierniewice, ul. Batorego 64 D
tel./fax. (046) 833 20 04, 833 40 74, 832 56 43
www.wodnskierniewice.eu

ISSN 1732-1182

 


Copyright © 2021. wodn@wodnskiernie.nazwa.pl Rights Reserved.


Facebook