• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Zmiany terminów szkoleń


Warsztaty metodycznePrzedmiotowe systemy oceniania z biologii w szkołach ponadpodstawowych” w dniu 31 marca 2020 roku godz. 15.00 w WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D


Odwołane zajęcia
Warsztaty metodyczne „Praca z dzieckiem z nadpobudliwością ruchową (ADHD) w szkole” zaplanowane do realizacji w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach  Filia w Łowiczu w dniu 12 marca 2020 roku zostają odwołane.
O kolejnym terminie zostaną Państwo poinformowani w terminie późniejszym.


Zmiana terminu  szkolenia
Zajęcia otwarte: Wykorzystanie metod aktywizujących na zajęciach w edukacji wczesnoszkolnej
odbędą się w dniu 27 marca 2020 roku o godz. 8.45 w Szkole Podstawowej nr 9 ul. Tetmajera 7 w Skierniewicach 


Forma: 8
Warsztaty metodyczne „Opracowanie studium przypadku”
Termin i miejsce rozpoczęcia:7 kwietnia 2020 roku, godz. 14.30,
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46
 

 


Zmiana terminu szkolenia:
Warsztaty metodyczne „Praca z dzieckiem z nadpobudliwością ruchową (ADHD) w szkole”
w dniu 31 marca 2020 roku, godz. 14.30
w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 8D


 
Lekcja otwarta z matematyki dla II etapu edukacyjnego „Geometria z geogebrą”
w dniu 1 kwietnia 2020 roku godz. 14.35 w Szkole Podstawowej nr 9 w Skierniewicach ul. Tetmajera 7 

Copyright © 2020. soft-art@wp.pl Rights Reserved.