• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Szkolenia zdalne TEAMS MOODLE
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez aplikacje zdalne MSTEAMS i MOODLE
baner

Zmiany terminów szkoleń

Forma nr 11

Seminarium „Realizacja wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego” zostaje przesunięta z 12 stycznia na 29 stycznia 2021 roku

 Forma nr 63

Warsztaty metodyczne „Coaching sport – motywowanie uczniów do dbałości o sprawność fizyczną” nowy termin szkolenia zostanie zamieszczony na stronie WODN w Skierniewicach

Forma nr 91

„Kurs na kierownika wypoczynku” nowy termin szkolenia zostanie zamieszczony na stronie WODN w Skierniewicach

Forma nr 92

Kurs doskonalący „Pierwsza pomoc przedmedyczna wg Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji” nowy termin szkolenia zostanie zamieszczony na stronie WODN w Skierniewicach

Forma nr 94

„Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych” nowy termin szkolenia zostanie zamieszczony na stronie WODN w Skierniewicach

Forma 140
warsztaty metodyczne „Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych” zostaje przesunięta z dnia  8 stycznia na 29 stycznia 2021 roku
obie formy będą przeprowadzone online (5 godzin na platformie Teams i 5 godz. na platformie Moodle)

 

 Forma:

Warsztaty metodyczne „Aktywne metody pracy z uczniem i motywacja do nauki” z dnia 16 grudnia 2020 roku zostaną przesunięte na dzień 27.01.2021 roku

 Forma nr: 41
Webinarium na Platformie MS Teams pt."Hit edukacji – kody QR w szkole ponadpodstawowej"- następny termin szkolenia zostanie podany na stronie Ośrodka lub przesłany do Uczestników szkolenia na podane adresy mailowe w kartach zgłoszenia.

 

 

Copyright © 2021. wodn@wodnskiernie.nazwa.pl Rights Reserved.


Facebook