• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Zmiany terminów szkoleń


Zmiana terminu szkolenia
Warsztaty metodyczne Wykorzystanie metody projektu edukacyjnego w przedszkolu i klasach I-III”
odbędą się w dniu 25 lutego 2020 roku, godz. 14.30,w WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D


Forma: 8
Warsztaty metodyczne „Opracowanie studium przypadku”
Termin i miejsce rozpoczęcia:7 kwietnia 2020 roku, godz. 14.30,
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46
 
Forma:  66
Warsztaty metodyczneJak utworzyć klasę patronacką?”
Termin i miejsce rozpoczęcia:  17 marca 2020 roku, godz.14.30,
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46 

Copyright © 2020. soft-art@wp.pl Rights Reserved.