• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Szkolenia zdalne TEAMS MOODLE
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez aplikacje zdalne MSTEAMS i MOODLE
baner

Druki do pobrania - zamawianie szkoleń

 

 CENTRUM ROZWOJUCentrum Rozwoju Edukacj Województwa Łódzkiego
                                                                w Skierniewicach

biuro9 (www.e gify.pl) ul.Batorego 64D 

 • Numer konta bankowego
  22 1240 6292 1111 0010 6968 1186

 

 

1. Karta zgłoszenia - dokument 

2. Formularz zamówienia szkolenia rady pedagogicznej

3. Formularz zamówienia szkolenia formy doskonalenia

 • Kompleksowe wspomaganie pracy szkoły/ placówki oświatowej 

1. Formularz zgłoszeniowy szkoły/placówki oświatowej do wspomagania

2. Ankieta diagnozująca potrzeby edukacyjne szkoły/placówki oświatowej

3. Formularz zamówienia szkolenia w ramach wspomagania

4. Ankieta ewaluacyjna na zakończenie wspomagania

Dyrektor szkoły/placówki zainteresowany wspomaganiem proszony jest o przesłanie
ZGŁOSZENIA na adres CREWŁ w Skierniewicach ul.Batorego 64D.

Copyright © 2021. wodn@wodnskiernie.nazwa.pl Rights Reserved.


Facebook