• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Szkolenia zdalne TEAMS MOODLE
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez aplikacje zdalne MSTEAMS i MOODLE
baner

Kompleksowe wspomaganie szkół

Kompleksowe wspomaganie pracy szkoły/ placówki oświatowej

 

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach zaprasza  dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu miasta Skierniewice oraz powiatów skierniewickiego, rawskiego i łowickiego do korzystania z nowego modelu wsparcia rozwoju – Wspomaganie szkoły/ placówki oświatowej.

Oferujemy:

 • pomoc w rozwiązywaniu  indywidualnych  potrzeb szkoły / placówki oraz wykonywaniu zadań wynikających z polityki oświatowej;
 • współdziałanie w diagnozowaniu potrzeb szkoły/ placówki we współpracy z dyrektorem i nauczycielami;
 • wspieranie w zakresie planowania, realizacji  i ewaluacji  działań służących rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów;

Organizujemy:

 • wsparcie  w zakresie diagnozowania potrzeb i planowania działań służących ich zaspokojeniu;
 • formy doskonalenia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb szkoły/placówki;  
 • konsultacje indywidualne i zespołowe, w tym on-line oraz zapewniamy dostęp do informacji pedagogicznej;
 • sieci przedmiotowe lub problemowe dla kadry kierowniczej i nauczycieli;
 • płaszczyznę do promocji osiągnięć oraz upowszechniania przykładów dobrych praktyk szkół/placówek objętych wspomaganiem.

 

W roku szkolnym 2020-2021 proponujemy realizację szkoleń w formie:
- seminariów
- konsultacji zbiorowych
- konsultacji indywidualnych
- rad szkoleniowych

 

 

 

Dyrektor szkoły/placówki zainteresowany wspomaganiem proszony jest o przesłanie
ZGŁOSZENIA na adres CREWŁ w Skierniewicach.

-----Pobierz druki -----

1. Formularz zgłoszeniowy szkoły/placówki oświatowej do wspomagania

2. Ankieta diagnozująca potrzeby edukacyjne szkoły/placówki oświatowej

3. Formularz zamówienia szkolenia w ramach wspomagania

4. Ankieta ewaluacyjna na zakończenie wspomagania


Zapraszamy Państwa do współpracy!

Copyright © 2021. wodn@wodnskiernie.nazwa.pl Rights Reserved.


Facebook