Zdalne nauczanie z WODN w Skierniewicach

 

Zdalne nauczanie 
z WODN w Skierniewicach   

Materiały które będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałej nieobecności w szkole.     

 

1.E-learning dla nauczycieli

2. Zdalne lekcje

- Polecane zasoby: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

- Poradnik dla dyrektora: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/poradnik-dla-dyrektorow

- Poradnik dla nauczycieli: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/poradnik-dla-nauczycieli

- Poradnik dla rodziców: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/poradnik-dla-rodzicow


3.Propozycje nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych WODN w Skierniewicach

Wychowanie przedszkolne
Materiały dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Edukacja wczesnoszkolna

Wsparcie zdalnego nauczania – edukacja wczesnoszkolna

Język polski

Propozycje zdalne

Język angielski

Zachęcam do zapoznania się z materiałami, które mogą być pomocne w czasie zdalnego nauczania:

Historia/WOS
Zdalne lekcje z historii. Historia on-line do nauki w domu

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zamek Królewski w Warszawie zaprasza:

Matematyka

Wsparcie zdalnego nauczania matematyki 

Biologia/przyroda

Geografia

materiały dla nauczycieli geografii do wykorzystania podczas zdalnej nauki oraz arkusz obserwacji zajęć zdalnych  
Kształcenie na odległość
Arkusz obserwacji zdalnej 

Kształcenie specjalne

Propozycje pracy zdalnej dla nauczycieli uczących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczanie specjalne on-line w domu.
Można skorzystać z różnych propozycji prowadzenia zajęć, są one bezpłatne. Materiały są zgodne z podstawą programową na poszczególnych etapach kształcenia specjalnego.
Podaje linki do stron:
gov.pl/zdalnelekcje Minsterstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji,  www.wsparcie uczniow ze spe, www.gov/web/edukacja/kształcenie-naodlegość-poradnik-dla-szkół, https;//archiwum.men.gov.pl/wp-content/upolads/materiały-ćwiczenia dla uczniów z niepełnosprawoscią intelektualną
Do zajęć kompensacyjno-  korekcyjnych  http;//www.scholaris.pl/zasob/72765?bid=0&iidquery=terapia&api
Porady dla nauczycieli specjalistów https://ww.metir.pl/content/view/3401/105/
Zachęcam do skorzystania Beata Trochonowicz
 

Edukacja zawodowa

platforma zwierająca materiały do zdalnego nauczania przedmiotów zawodowych
https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/

- repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego https://kno.ore.edu.pl/index.php

https://prezi.com/user/1ttmwm7zah65/ (branża hotelarsko‑gastronomiczno‑turystyczna)

http://www.e.ksztalcenie‑zawodowe.pl/

http://zawodowaedu.pl/

https://www.techniklogistyk.com/ (branża spedycyjno‑logistyczna)

https://cukiernictwo‑piekarstwo.blogspot.com/ (branża spożywcza)

https://revas.pl/praktykionline/ (praktyki zawodowe z wykorzystaniem Branżowych Symulacji Biznesowych)

https://miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl/ (wirtualne zarządzanie firmą)

4.  Praca zdalna z uczniami – informacje i zasoby internetowe  

 • Zachęcamy do korzystania z „Informatora dla dyrektorów szkół i nauczycieli – działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji” zawierającego materiały dot. inicjatyw realizowanych w obszarze cyfryzacji szkół oraz działań podjętych przez MEN w związku z pandemią korona wirusa.

 

Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli – działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji

 • Polecamy korzystanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym z zasobów POLONY, jednej z największych bibliotek cyfrowych w Europie, jednocześnie największej i najnowocześniejszej tego typu biblioteki w Polsce.

Czytaj książki on-line – skorzystaj z serwisu Biblioteki Narodowej POLONA

 • Oferta Telewizji Polskiej pod nazwą „Repetytorium Maturzysty”, realizowana w partnerstwie z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jest to propozycja skierowana do uczniów przygotowujących się do egzaminu dojrzałości.

Nowe pasmo w TVP „Repetytorium Maturzysty”

 • Na stronie Ministerstwa Edukacji narodowej ukazały się informacje dotyczące materiałów edukacyjnych z bogatej oferty online Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, m.in. spektakli w  formie wideo, wystaw tematycznych poświęconych twórczości wybitnych polskich artystów, np. 
  S. Moniuszce, I. J. Paderewskiemu. Zgromadzony zasób może stanowić wsparcie w kształceniu na odległość.

Materiały edukacyjne Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

 • Zdalny dostęp do  lektur szkolnych z zakresu szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oferowanych przez Bibliotekę Internetową Wolne Lektury oraz portal Lektury.gov.pl.

https://wolnelektury.pl/

 • Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowano materiały przydatne dla nauczycieli i rodziców, dotyczące wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym objętych kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN

 • Polskie Radio na swoim portalu internetowym „E-Lekcje historii” przygotowało dla nauczycieli i uczniów materiały do zdalnej nauki historii. Zestawienie obejmuje 7 cykli: 
  – Starożytność i średniowiecze,       
  – Renesans,   
  – XVII wiek, 
  – Oświecenie i epoka napoleońska,  
  – Od kongresu wiedeńskiego do powstania styczniowego,
  – Od połowy XIX wieku do zakończenia I wojny światowej,       
  – Dwudziestolecie międzywojenne.

E-lekcje historii z Polskim Radiem – materiały dla nauczycieli

 • Telewizja Polska rozpoczęła emisję materiałów edukacyjnych adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych. Lekcje dla szkół ponadpodstawowych są rozwinięciem projektu „Szkoła z TVP” realizowanego przez Telewizję Polską przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

„Szkoła z TVP” dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 • Ze stron wydawców edukacyjnych zrzeszonych w Polskiej Izbie Książki – Cambridge University Press, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Grupa MAC S.A., Klett Polska, Nowa Era, Pearson, PWN Wydawnictwo Szkolne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Migra – nauczyciele i uczniowie mogą pobrać bezpłatnie elektroniczne wersje podręczników oraz inne materiały dydaktyczne.

Bezpłatne podręczniki w wersji elektronicznej

 • Urząd Ochrony Danych Osobowych przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował poradnik dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”, którego celem jest wsparcie dyrektorów, nauczycieli, uczniów i ich rodziców w bezpiecznym korzystaniu z dostępnych metod i narzędzi zdalnego nauczania.

Poradnik dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”

 • Projekt Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Szkoła z TVP”.

„Szkoła z TVP”

 • TVP2 - oferta dla najmłodszych widzów, ich rodziców oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej przygotowana przez Telewizję Polską wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

„Wesoła Nauka”

 • Zasoby online instytucji kultury do wykorzystania w kształceniu na odległość – atrakcyjne materiały audiowizualne, wirtualne spacery po muzeach i galeriach sztuki, lekcje muzealne w sieci, ciekawe gry edukacyjne.

Zasoby online instytucji kultury

 • Zasoby IPN do wykorzystania w e-edukacji historycznej – usystematyzowany zbiór 20-letniego dorobku edukacyjnego IPN ułatwia prowadzenie kształcenia na odległość i umożliwia rozwijanie zainteresowań historycznych dzieci i młodzieży szkolnej.

IPN – zasoby online

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało praktyczny poradnik dotyczący organizacji zdalnego nauczania. Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół jest podzielony na kilka części i zawiera wskazówki dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców.     
  Odrębne fragmenty zostały poświęcone:     
  – wychowaniu przedszkolnemu oraz edukacji wczesnoszkolnej,   
  – wczesnemu wspomaganiu rozwoju w warunkach domowych,    
  – przygotowaniu do egzaminów,     
  – wspieraniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  
  – kształceniu zawodowemu, 
  – kwestiom bezpiecznej pracy przy komputerze i w Internecie,     
  – e-narzędziom i e-materiałom, które można wykorzystać w pracy zdalnej z uczniami.

Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół

 • Opracowanie „Nauczycielu, poprowadź lekcje online!” zawierające liczne informacje dotyczące: kanałów komunikacji i narzędzi pracy zdalnej oraz 19 filmów – poradników wideo przygotowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, Akademicką Sieć Komputerową (NASK) oraz Fundację Orange w ramach projektu Lekcja: Enter, pokazujących jak wykorzystać narzędzia internetowe w pracy zdalnej z uczniami, np. jak przenieść lekcję na grupę na Facebooku.

         Praca zdalna z uczniami – informacje i zasoby internetowe

Program "Loguj się z głową". Jak bezpiecznie korzystać z internetu?

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/loguj-sie-z-glowa-czyli-jak-bezpiecznie-korzystac-z-internetu

Materiały

Raport z ewaluacji ex post programu „Loguj się z głową” (II etap projektu)

Przegląd i analiza badań z zakresu e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży w Polsce wraz z wnioskami i rekomendacjami w zakresie profilaktyki e-uzależnień

Problematyczne używanie internetu przez młodzież - RAPORT Z BADAŃ

LOGUJ SIĘ Z GŁOWĄ! Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci z klas I–III szkół podstawowych

LOGUJ SIĘ Z GŁOWĄ! Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych

LOGUJ SIĘ Z GŁOWĄ! Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci z klas VII-VIII szkół podstawowych

LOGUJ SIĘ Z GŁOWĄ! Scenariusze zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ich rodziców

 

 

 

 

Nauczycielu – poprowadź lekcje online

pobierz

https://www.youtube.com/watch?v=LxjpAJqTB1E&feature=youtu.be spot

https://badzkumplem.cartoonnetwork.pl/#/dla-szkol scenariusze


2019_11_16 Kamil Stoch zaprasza do Klubu Kumpli!.PokażPobierz

Zapraszamy Państwa do współpracy, dyrekcja i pracownicy WODN w Skierniewicach