• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Szkolenia zdalne TEAMS MOODLE
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez aplikacje zdalne MSTEAMS i MOODLE
baner

O WODN Skierniewice

   Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach jest publiczną i samodzielną placówką zajmującą się planowaniem i organizowaniem różnorodnych form doskonalenia zawodowego dla kadry kierowniczej oświaty i nauczycieli, a także pracowników administracji i obsługi.

 

    Głównym celem naszych działań jest wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez: zapewnienie każdemu klientowi Ośrodka wsparcia w jego rozwoju zawodowym, doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, prowadzenie działań na rzecz integracji lokalnego środowiska oświatowego, upowszechnianie przykładów nowatorskich inicjatyw i  praktyk.

   Organem prowadzącym Ośrodek jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

 

   WODN to profesjonalna placówka oświatowa świadcząca usługi edukacyjne odpowiadające stale diagnozowanym potrzebom klienta. Poszukująca rozwiązań skutecznie wpływających na podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych powiatów: rawskiego, łowickiego, skierniewickiego i miasta Skierniewice.

 

   Realizatorami zadań statutowych w Ośrodku są nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni różnych specjalności oraz osoby współpracujące z Ośrodkiem.

 

 

 

Copyright © 2021. wodn@wodnskiernie.nazwa.pl Rights Reserved.


Facebook