• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Szkolenia zdalne TEAMS MOODLE
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez aplikacje zdalne MSTEAMS i MOODLE
baner

Program Regionalnej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

szkolapromujacazdrowieZałożenia programowe Skierniewickiej
Regionalnej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 

 

 

 

 

izz s ore prc

wz sggw

 

 
       


 

     W Europie założenia SzPZ opisano po raz pierwszy w 1989 r. w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO) „Zdrowa szkoła1, możliwości jej wdrożenia sprawdzono w la¬tach 1992–1995 w pilotażowym projekcie realizowanym w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech.
     Do upowszechnienia tej koncepcji przyczyniło się utworzenie przez WHO, Radę Europy i Komisję Europejską w 1992 r. Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), która w 2007 r. przekształ¬ciła się w sieć Szkoły dla Zdrowia w Europie (School for Health in Europe – SHE)2. Do sieci tej należy 45 krajów. Program SzPZ to najdłużej trwające i wciąż rozwijające się w Europie i na innych kontynentach skoordynowane, systemowe, długofalowe i dobrowolne działania na rzecz zdrowia w szkole.
     Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej.
     W Polsce działania dla tworzenia SzPZ rozpoczęto w 1991 roku. Polska była jednym z 4 krajów realizujących ww. projekt pilotażowy i jednym z 7 pierwszych krajów przyjętych do ESSzPZ. W Polsce też najwcześniej rozpoczęto upowszechnianie tej koncepcji – w 1992 r. powstała pierwsza wojewódzka sieć szkół promujących zdrowie (w woj. ciechanowskim). Od 2006 r. sieci SzPZ istnieją we wszystkich województwach i należy do nich ok. 3400* szkół i przedszkoli. Takiej regionalnej struktury dla wspiera¬nia pracy szkół nie ma w żadnym innym kraju należącym do sieci SHE.3 
     Od grudnia 2017 r. wszystkie sieci w Polsce (w uzgodnieniu z Przewodniczącą Centralnej Kapituły Certyfikatu Krajowego i Koordynatorem Krajowym)  także i SRSSzPZ zmieniły swoje nazwy. Obecnie sieć skierniewicka nosi nazwę Skierniewicka Regionalna Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.  


*stan na 5 XII 2017 r.

Pionierzy o korzyściach płynących z pracy w Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 

______________________

1. Young I., Williams T., (1990), Zdrowa szkoła (wersja polska), Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.  
2. Założenia SzPZ w Europie i jej ewolucję opisano w artykule: Woynarowska-Sołdan M., (2015), Szkoła promująca zdrowie w Europie w świetle dokumentów czterech europejskich konferencji, Kwartalnik Pedagogiczny, nr 1, s. 97–111.
3. Szkoła promujaca zdrowie. Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia. Pr. zbior. pod red. Barbary Woynarowskiej. ORE, Warszawa 2016 r.

 

 

 

Copyright © 2021. wodn@wodnskiernie.nazwa.pl Rights Reserved.


Facebook