• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Szkolenia zdalne TEAMS MOODLE
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez aplikacje zdalne MSTEAMS i MOODLE
baner

Projekty regionalne

 


Jubileusz 30-lecia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Skierniewicach
Prezentacja "Tyle było chwil.."

Napisali o Nas...

Gosc.pl łowicki

Nasze miasto Skierniewice

Diecezja Łowicka

 


Podsumowanie Obchodu Roku Moniuszki

w WODN w Skierniewicach

  
 moniusz
Moniuszko w aranżacji przestrzeni szkolnej
- Folklor polski, obyczaje, ubiór, postaci czasów Stanisława Moniuszki
2 XII 2019 roku, w Sali konferencyjnej WODN w Skierniewicach, odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu dla nauczycieli na aranżację przestrzeni szkolnej.
Komisja konkursowa w składzie:
Jolanta Wojenka – Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Wanda Łapińska – Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
Sławomir Trochonowicz – Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina  oraz Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia
w dniach: 21-22 XI 2019 r. oceniła prace, materiał multimedialny (fotografie ułożone w pokazie slajdów a ilustrujące krok po kroku powstawanie wystawy/kącika tematycznego o Stanisławie Moniuszce), które napłynęły na Konkurs.
Komisja, zgodnie z regulaminem, oceniała:
 Zgodność z celami i tematem konkursu.
 Oryginalność:
a) propozycje autorskie, zawierające nowatorskie rozwiązania metodyczne, multimedialne,
b) propozycje niepublikowane i nienagrodzone w innych konkursach.
 Poprawność:
a) merytoryczną (z koniecznością wskazania bibliografii),
b) metodyczną.
 Jednoznaczność sformułowań (intencje autora czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy).
 Funkcjonalność – możliwość wykorzystania w praktyce edukacyjnej.
 Uwzględnienie utworów Stanisława Moniuszki.
 Poprawność edytorska – zgodność z przedstawionymi wymaganiami.
 Dostęp do materiałów poprzez urządzenia przenośne tj. smartfony, tablety, netbooki, itp.
Nagrodzono 21 prac oraz wyróżniono 5 za wyjątkowy przekaz muzyczny, fantazję oraz wyobraźnię twórczą w trakcie tworzenia kącików/wystaw tematycznych aranżujących przestrzeń szkolną.
Imprezę otworzyły: pani dyrektor WODN Anna Stefaniak wraz wicedyrektor Beatą Krokocką – autorem projektu moniuszkowskiego. Całość uświetnił występ uczniów ze szkoły muzycznej, pt.: Słowo i muzyka. Stanisław Moniuszko, przygotowany przez nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Skierniewicach opracowany przez panie: Sylwię Strugińską- Wachowską, Elżbietę Budnik i Renatę Liberę. Artyści sumiennie przygotowali się do tego przedstawienia, wystąpili bardzo profesjonalnie, z dbałością o charakteryzację i dekoracyjne drobiazgi. Widzowie wysoko ocenili przygotowany spektakl. Występujący uczniowie wraz z opiekunami otrzymali owacje na stojąco. Była to wspaniała uczta dla duszy.
Po części artystycznej nastąpiło uroczyste wręczenie nagród w Konkursie. Poza zaplanowanymi upominkami każdy z uczestników otrzymał grę planszową Stanisław Moniuszko – ufundowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Kultury i Edukacji Wydział Kultury. Ta niespodzianka zachwyciła uczestników Konkursu. 
Konferencja: Folklor polski, obyczaje, ubiór, znane postaci z czasów Moniuszki
Warsztaty: Moniuszko w aranżacji przestrzeni szkolnej - Ubieramy Moniuszkę
Galeria z konferencji
Galeria z warsztatów
Materiał pokonferencyjny z konferencji
Materiał pokonferencyjny z warsztatów

 

 

Copyright © 2021. wodn@wodnskiernie.nazwa.pl Rights Reserved.


Facebook