• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Szkolenia zdalne TEAMS MOODLE
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez aplikacje zdalne MSTEAMS i MOODLE
baner

Warto przeczytać

Z lat wojny i okupacji

Sztuka teatralna w 5 aktach o wojnie1939 roku i okupacji hitlerowskiej

Tekst: mgr Cezary Fidrych


Prezentacja1

Główne typy strukturalno-semantyczne rzeczowników złożonych w gwarze regionu łowickiego - Agnieszka Jarka nauczycielka języka polskiego I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu 

Artykuł powstał jako efekt przeprowadzonej lekcji otwartej w ramach edukacji regionalnej. Jego celem jest opis rzeczowników złożonych oraz pokazanie, że kompozycje są bardzo ważne w gwarze. Zauważa się tendencje do tworzenia licznych derywowanych struktur ze słów znanych w języku ogólnopolskim.  Pokazuje to, że kompozycje są żywym procesem i mają długą tradycję w opisanym obszarze. Wiele typowych przykładów rzeczowników złożonych pojawia się tylko w gwarze, nie są one obecne w języku ogólnopolskim. Charakterystyczna grupa złożeń występujących w gwarze to composita nacechowane emocjonalnie


trans

Polecamy publikację p. Anny Papież

TANATOPEDAGOGIKA W DOŚWIADCZENIU DZIECI PRZEDSZKOLNYCH”.

Autorka poświęciła swoje opracowanie zagadnieniom dotyczącym tanatopedagogiki

jako nauki w aspekcie przemijania i oswajania śmierci w edukacji przedszkolnej.

Niebywałym atutem pracy są ilustracje i analiza prac dziecięcych przedstawiających niebo.

Wyniki badań dały obraz śmierci i wieczności widziany oczyma dziecka pięcioletniego.

Copyright © 2021. wodn@wodnskiernie.nazwa.pl Rights Reserved.


Facebook