• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Szkolenia zdalne TEAMS MOODLE
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez aplikacje zdalne MSTEAMS i MOODLE
baner

Zmiany terminów szkoleń

 Forma nr 45
20.05.2021r;  pt. "Fascynująca i rozszerzona rzeczywistość w edukacji"

Forma nr: 41
Webinarium na Platformie MS Teams pt."Hit edukacji – kody QR w szkole ponadpodstawowej"- następny termin szkolenia zostanie podany na stronie Ośrodka lub przesłany do Uczestników szkolenia na podane adresy mailowe w kartach zgłoszenia.

 

Forma nr 57
Seminarium  e-learning „Wychowanie liturgiczne na lekcji religii” nowy termin  13 maja - 26 maja 2021

Forma nr 58
Seminarium  e-learning „W ciemnościach wirtualnego świata”nowy termin  20 maja - 2 czerwca 2021

Forma nr 56
Warsztaty metodyczne „KOT, czyli katechetom O Teatrze” nowy termin szkolenia zostanie zamieszczony na stronie WODN w Skierniewicach  nowy termin  6 maja - 19 maja 2021   

Forma nr 140
Warsztaty metodyczne „Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych” z 29 stycznia na 21 maja 2021;

Forma nr 63

Warsztaty metodyczne „Coaching sport – motywowanie uczniów do dbałości o sprawność fizyczną” nowy termin szkolenia zostanie zamieszczony na stronie WODN w Skierniewicach

Forma nr 91
„Kurs na kierownika wypoczynku” nowy termin szkolenia zostanie zamieszczony na stronie WODN w Skierniewicach

Forma nr 92
Kurs doskonalący „Pierwsza pomoc przedmedyczna wg Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji” nowy termin szkolenia zostanie zamieszczony na stronie WODN w Skierniewicach

Forma nr 94
„Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych” nowy termin szkolenia zostanie zamieszczony na stronie WODN w Skierniewicach

Forma nr 96

Kurs na wychowawcę wypoczynku – nowy termin szkolenia zostanie zamieszczony na stronie WODN w Skierniewicach

Forma nr  66

Warsztaty metodyczne Ćwiczenia równoważne, stabilizacja centralna i stretching dynamiczny jako ważne elementy usprawnienia dzieci i młodzieży - nowy termin szkolenia zostanie zamieszczony na stronie WODN w Skierniewicach

Forma nr  198

Warsztaty metodyczne Plener malarski – Każdy może być artystą - nowy termin szkolenia zostanie zamieszczony na stronie WODN w Skierniewicach


 

 

 

Copyright © 2021. wodn@wodnskiernie.nazwa.pl Rights Reserved.


Facebook